Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nieznajomość wiary

· Benedykt XVI do biskupów francuskich ·

Nieznajomość treści wiary jest jednym z najpoważniejszych problemów naszej epoki i stanowi przeszkodę dla misji Kościoła. Papież, przemawiając do trzeciej i ostatniej grupy biskupów francuskich, przybyłych z wizytą „ad limina” - przyjętych dziś, w piątek 30 listopada rano – chciał być jeszcze bardziej precyzyjny i wyjaśnił, że niewiedza ta dotyczy przede wszystkim nieznajomości osoby Jezusa Chrystusa oraz najwyższej i powszechnej wartości Jego nauczania.

Problem ten dotyczy wielu mężczyzn i kobiet, „również niektórych wiernych katolików”. Dlatego, dodał Benedykt XVI, nowa ewangelizacja „jawi się jako szczególnie pilna sprawa”. Przede wszystkim dlatego, że ta swoista dwojaka niewiedza „powoduje, że nowe pokolenia nie potrafią zrozumieć historii” ani poczuć się spadkobiercami pewnej tradycji, chrześcijańskiej, która „ukształtowała życie, społeczeństwo, sztukę i kulturę europejską”. Sytuacja jest tak poważna, że jeśli chce się osiągnąć zamierzone rezultaty, konieczne jest głębokie zaangażowanie wspólnot i parafii. A przede wszystkim należy stawiać na wychowanie młodzieży. „Kościół w Europie i we Francji – powiedział Papież – nie może pozostać obojętny na spadek liczby powołań i święceń kapłańskich, a także innych rodzajów Bożych powołań w Kościele. Należy pilnie zmobilizować wszystkie dostępne siły, ażeby młodzież mogła słuchać głosu Pana”. Zasadnicze znaczenie mają w tym kontekście katolickie szkoły, ponieważ „są na pierwszej linii w wielkim dialogu między wiarą i kulturą”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI