Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Niezbadanymi drogami

· Papież Franciszek do Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji ·

Wyzwania związane dziś z głoszeniem Ewangelii wymagają „odwagi, kreatywności i decyzji podejmowania nowych dróg, niekiedy jeszcze niezbadanych”. Przypomniał o tym Papież Franciszek uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, których przyjął na audiencji w piątek rano, 29 maja, w Sali Konsystorza.

Zachęcając do „rozpoznawania znaków czasu, jakie Pan daje Kościołowi”, Papież zalecał w szczególności dbałość o wychowanie do wiary, wychodząc od świadomości, że katecheza „musi wykraczać poza sferę szkolną, aby wychowywać wierzących już od dziecka do spotkania Chrystusa, żywego i działającego w swoim Kościele”. Bowiem to spotkanie „rozbudza pragnienie, by Go lepiej poznać, a następnie pójść za Nim i stać się Jego uczniami”. Wyzwanie katechezy zatem „rozgrywa się właśnie co do tej zasadniczej kwestii: jak spotkać Chrystusa, jakie jest miejsce najodpowiedniejsze do tego, aby Go znaleźć i za Nim iść”.

Według Franciszka współcześni ludzie oczekują od Kościoła przede wszystkim tego, by „umiał z nimi iść, ofiarowując towarzystwo świadectwa wiary, które czyni solidarnym ze wszystkimi, w szczególności z najbardziej samotnymi i usuwanymi na margines”. Nowa ewangelizacja zresztą to „uświadamianie sobie miłosiernej miłości Ojca, abyśmy również stali się narzędziami zbawienia”.

W tej perspektywie Papież umieścił „wielki temat katechezy”, rozumianej jako „przestrzeń, w obrębie której dojrzewa życie chrześcijan, ponieważ doświadcza Bożego miłosierdzia” – nie jest to abstrakcyjna idea, wyjaśnił, ale „konkretne doświadczenie, poprzez które pojmujemy naszą słabość i moc, która pochodzi z wysoka”.

W tym miejscu naturalne jest nawiązanie Papieża do roli przyjętej przez dykasterię w organizowaniu najbliższego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia: „Roku Świętego, który wam powierzyłem – powiedział – ażeby stawało się coraz bardziej oczywiste, że dar miłosierdzia jest przesłaniem, które Kościół ma przekazywać w swoim dziele ewangelizacji w tym czasie wielkich przemian”.

W każdym razie, podkreślił, „głównym podmiotem ewangelizacji” pozostaje Duch Święty, który jest „sprawcą wzrastania Kościoła w rozumieniu prawdy o Chrystusie”. To On bowiem rozszerza „serca wierzących” i „otwiera „umysły uczniów Chrystusa, aby głębiej zrozumieli, jakiego zaangażowania od nich się oczekuje, i sposoby nadania konkretności i wiarygodności świadectwu”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI