Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Niewidzialne i pozbawione głosu

· W orędziu Papieża Franciszka na światowy dzień migranta dramat dzieci uchodźców ·

Dzieci przede wszystkim płacą „ogromną cenę za emigrację, spowodowaną prawie zawsze przez przemoc, nędzę i warunki środowiskowe”. Mówi o tym Papież Franciszek w orędziu na najbliższy światowy dzień migranta i uchodźcy, który będzie obchodzony 15 stycznia 2017 r. pod hasłem „Nieletni migranci, bezbronni i bez głosu”. Zjawisko to obejmuje prawie jedno dziecko na dwieście na całym świecie. Według najnowszych danych prawie jedno dziecko na trzy żyjące poza swoją ojczyzną jest uchodźcą; w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Od 2005 do 2015 r. liczba dzieci uchodźców prawie się podwoiła.

Rozpowszechnione w czwartek 13 października rano orędzie wychodzi od nauczania Jezusa w Ewangelii - „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” - by wzmocnić przestrogę dla tych, którzy gorszą dzieci, a więc wykorzystują „dzieci zmuszając je do prostytucji czy pornografii, niewolniczej pracy, lub wciągając je siłą do wojska, do handlu narkotykami i innych form przestępstw, gdy uciekają przed konfliktami i prześladowaniami”.

Skupiając się w szczególności na zjawisku migracji, papież zauważa, że „to nieletni płacą największą cenę za emigrację”, są bowiem faktycznie pozbawiani praw określonych w konwencjach międzynarodowych, takich jak prawo do zdrowego i chronionego środowiska rodzinnego, prawo-obowiązek do otrzymania odpowiedniej edukacji, czy prawo do zabawy i rekreacji. Sytuację tę pogłębia dodatkowo fakt, że migrujący nieletni często pozbawieni są dokumentów i opieki dorosłych, co powoduje, że łatwiej padają ofiarą wyzysku i nadużyć.

W obliczu tych cierpień Papież zapytuje, „jak na to odpowiedzieć” i wyodrębnia cztery wskazania: przede wszystkim zachęcając do uznania zjawiska migracji za część historii zbawienia, a potem wzywając do ochrony i obrony nieletnich migrantów. Trzecim wskazaniem jest integracja, zwłaszcza nieletnich przeznaczonych do zakładów zamkniętych z powodu nieregularnej sytuacji lub kiedy zostali wciągnięci do działań zorganizowanej przestępczości. Na koniec orędzie domaga się wprowadzenia w życie długotrwałych rozwiązań poprzez „zaangażowanie całej wspólnoty międzynarodowej w łagodzenie konfliktów i walkę z przemocą”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI