Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Niespodziewana przyszłość

· Podczas pierwszej audiencji generalnej po Wielkanocy Papież mówi o zmartwychwstałym Chrystusie – nadziei człowieka ·

Jezus swoim zmartwychwstaniem radykalnie zmienia „sens życia”, obdarowując człowieka, pomimo jego „grzechów” i „porażek”, „niespodziewaną przyszłością”. To przesłanie miłosierdzia i nadziei Papież Franciszek przekazał podczas pierwszej audiencji generalnej po Wielkanocy wiernym obecnym na placu św. Piotra w środę rano, 19 kwietnia.

Papież mówił o istocie wiary chrześcijańskiej, przypominając że wielkanocne orędzie: „Jezus żyje”, odnosi się do konkretnego życia, w którym doznaje się rozczarowań i porażek; chrześcijaństwo „nie jest ideologią” ani też „systemem filozoficznym, ale jest drogą wiary”, podkreślił Franciszek. Komentując słowa „zmartwychwstały Chrystus naszą nadzieją” w oparciu o fragment Pierwszego Listu do Koryntian (15, 1-5), Papież porównał życie św. Pawła – który nie był ministrantem, lecz prześladowcą Kościoła” – z życiem każdego wierzącego: „Tam nie był tylko człowiek, który upadł na ziemię”, ale „osoba zaskoczona wydarzeniem, które miało zdecydowanie zmienić sens jej życia”. I zaraz dodał: „Jak piękna jest myśl, że zasadniczo tym jest chrześcijaństwo! Jest nie tyle naszym poszukiwaniem Boga, poszukiwaniem doprawdy bardzo niezdecydowanym”, ile „raczej poszukiwaniem nas przez Boga”. W istocie „Jezus nas ujął, pochwycił nas, pozyskał nas, żeby nas już więcej nie opuścić”. A to daje pociechę każdemu człowiekowi, wyjaśnił Franciszek, aktualizując przemyślenie, nawet „jeżeli jesteśmy grzeszni, jeżeli nasze dobre postanowienia pozostały na papierze, albo spostrzegamy się, że mamy mnóstwo niepowodzeń”. Również dlatego – zakończył Papież, posługując się wymownym obrazem – że Bóg „sprawia, iż Jego najpiękniejsze kwiaty wyrastają pośród najbardziej nieurodzajnych kamieni”.

Katecheza Papieża w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI