Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Niepamięć  i milczenie o chrześcijańskich męczennikach  komunizmu

· Dramatyczna karta historii, wymazana ze zbiorowej pamięci europejskiej, zignorowana i przeinaczona ·

Mimo że w krajach komunistycznych «było więcej męczenników za wiarę niż w jakiejkolwiek innej epoce dziejów Kościoła, nie widać ani pośpiechu ani szczególnej gorliwości w sporządzaniu ich spisu» - pisał z goryczą Alain Besançon w 1998 r. w Le malheur du siecle (Przekleństwo wieku). Również z tego względu istotne znaczenie miało międzynarodowe sympozjum, które odbyło się 24 kwietnia w Akademii Węgierskiej w Rzymie, pt. «Kościół katolicki Europy Środkowo-wschodniej wobec komunizmu: postawy, strategie, taktyki», które skupiło się na tematach i dziedzinach mało jeszcze  zbadanych,  rzuciło nowe światło na kilka postaci, będących symbolem tamtych czasów, oraz pogłębiło  (dzięki nowym dokumentom źródłowym) wiedzę o strategiach Stolicy Apostolskiej odnośnie do reżymów dyktatorskich.

Jedna z istotnych kwestii, dotyczących wydarzeń z tamtych lat, to  jednak nie tylko dramatyczne i heroiczne świadectwa kardynałów Mindszenty'ego (Węgry), Wyszyńskiego (Polska) czy Berana (Czechosłowacja), które stanowią niezastąpiony punkt wyjścia, ale też szczególna relacja polityczno-kulturalna między surową rzeczywistością reżymów komunistycznych w Europie wschodniej i symboliczną wizją komunizmu,  przedstawianą w krajach za żelazną kurtyną. Nie jest sprawą drugorzędną, że dziś jeszcze pozostają w wielkiej części do przeanalizowania sposoby, w jakie były opowiadane, przemilczane bądź całkowicie ignorowane losy owych męczenników wiary, których więziły, torturowały i zabijały reżymy komunistyczne. Wydarzenia te były odczytywane i interpretowane zgodnie z kulturalnymi modami i wrażliwością tamtych czasów, co spowodowało, że w zbiorowej pamięci europejskiej losy tych mężczyzn i kobiet zostały zatarte, odbarwione i pozbawione konturów w swoistym procesie «chrześcijańskiego zapomnienia o komunizmie», jak napisał Besançon.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI