Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Niech jedność przeważy nad konfliktami

· Przemawiając do biskupów z Gwinei, Papież dokonuje przeglądu sytuacji na świecie, a na spotkaniu na «Anioł Pański» przypomina, że miłosierdzie Jezusa jest większe od uprzedzeń ·

Tylko pozostając zjednoczeni w miłości, możemy dawać świadectwo prawdzie głoszonej przez Ewangelię i dawać «temu światu zranionemu przez tak wiele konfliktów» możliwość przemienienia się we wspólnotę «autentycznie braterską i pojednaną». Przyjmując dziś, w poniedziałek 24 marca rano biskupów z gwinejskiej Konferencji Episkopatu, przybyłych z wizytą ad limina, Papież przedstawił fragment swojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, by potwierdzić konieczność dawania świadectwa o miłości, która łączy dzieci Boga. I sprawia, że są oni w stanie być «światłem, które przyciąga», ułatwiając powstanie społeczeństwa braterskiego i solidarnego, w którym pragnienie, by być razem przeważa nad różnymi konfliktami, które dziś wciąż jeszcze dzielą ludzkość. «Podziały i niezgoda wśród chrześcijan – wyjaśnił w związku z tym – są największą przeszkodą dla ewangelizacji», ponieważ «sprzyjają rozwojowi grup, które wykorzystują ubóstwo i łatwowierność osób, by im zaproponować łatwe, ale iluzoryczne rozwiązania problemów». Papież zachęcił następnie biskupów, by troszczyli się o formację zaangażowanych świeckich, w szczególności katechetów, którzy «wnoszą niezastąpiony wkład w ewangelizację». Podobnie zalecił im szczególną wrażliwość na rodziny, którym w jednoznaczny sposób trzeba proponować model chrześcijański w obliczu mentalności dopuszczającej w szerokim zakresie poligamię. Wśród problemów Papież wskazał warunki skrajnego ubóstwa w kraju. Wezwał, by mimo skromnych środków można było odczuć, że Kościół jest blisko najbardziej potrzebujących, opiekuje się nimi duchowo i materialnie. Prosił też o bliską opiekę nad kapłanami, aby byli oni konsekwentnymi świadkami miłosiernej miłości Jezusa.

Na tę miłość Papież zwrócił również uwagę wiernych, którzy uczestniczyli w niedzielę 23 marca w spotkaniu na modlitwie «Anioł Pański» na placu św. Piotra. «Miłosierdzie – powiedział w związku z tym – jest większe od uprzedzeń, a Jezus jest bardzo miłosierny». I «każde spotkanie z Jezusem zmienia nasze życie, i każde spotkanie z Jezusem napełnia nas radością», powtórzył również na zakończenie modlitwy maryjnej, zachęcając wiernych do pamiętania zawsze tych dwóch zdań: «każde spotkanie z Jezusem zmienia nasze życie i każde spotkanie z Jezusem napełnia nas radością». Przypomniał także o obchodach światowego dnia walki z gruźlicą w poniedziałek 24 marca i specjalną inicjatywę pokutną, nazwaną «24 godziny dla Pana», która odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę, a rozpocznie się popołudniową liturgią w Bazylice św. Piotra i będzie kontynuowana wieczorem i w nocy w różnych rzymskich kościołach.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI