Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Niech bogata Europa przyjmie głodnych braci

· Papież Franciszek do „Romano Guardini Stiftung” ·

„Bóg posłał do bogatej Europy głodnego, abyśmy go nakarmili, spragnionego, abyśmy mu dali pić, obcego, abyśmy go przyjęli, i nagiego, abyśmy go odziali” – powiedział Papież Franciszek, odnosząc do naszych czasów rozważania Romana Guardiniego. Przyjmując w piątek rano, 13 listopada, Fundację nazwaną imieniem tego znanego teologa, Papież wskazał, że na podstawie jego nauczania można starać się „odkryć rękę Boga w aktualnych wydarzeniach”, na przykład w kwestii migracji. 

Bowiem również człowiek, który opuszcza swoją ziemię, aby szukać lepszej teraźniejszości i przyszłości, jest naszym bratem. Historia – skomentował – to pokaże: jeżeli jesteśmy ludem, z pewnością go przyjmiemy”; jednak, przestrzegł mocnymi słowami, „jeżeli jesteśmy tylko grupą jednostek, bardziej lub mniej zorganizowanych, będziemy mieli pokusę, by ocalić przede wszystkim własną skórę, ale nie będziemy mieli ciągłości”. Stąd końcowe życzenie, aby „dzieło Guardiniego przyczyniało się do coraz lepszego zrozumienia wartości chrześcijańskich fundamentów kultury i społeczeństwa”.

W swoim przemówieniu Papież pozdrowił uczestników kongresu zorganizowanego przez Uniwersytet Gregoriański z okazji 130. rocznicy urodzin Guardiniego i podziękował prezesowi berlińskiej Fundacji, von Pufendorfowi, „za zapowiedź bliskiej publikacji niewydanego dotąd tekstu” Guardiniego. I zachęcił do zgłębiania jego myśli „w polifonicznym dialogu ze sferami polityki, kultury i nauki”. Następnie Papież skomentował fragment książki Il mondo religioso di Dostoevskij – Religijny świat Dostojewskiego, w której autor nawiązuje m.in. do epizodu z Braci Karamazow, mówiącego o tym, że „ludzie udają się do starca Zosimy, aby przedstawić mu swoje zmartwienia i trudności”. Podchodzi także pewna wiejska kobieta i mówi, że zabiła chorego męża, który ją bardzo maltretował. Starzec widzi, że kobieta jest przekonana, iż zostanie potępiona, toteż „pokazuje jej drogę wyjścia: jej egzystencja ma sens – wyjaśnił – ponieważ Bóg ją przyjmuje w skrusze”. A ona „zostaje przemieniona i zyskuje nową nadzieję”. Z takich przesłanek czerpie się naukę, że to właśnie osoby najprostsze rozumieją, „co znaczy życie przeżywane w wierze, zdolne widzieć, że Bóg jest blisko ludzi”. Guardini nazywa to „żyjącą jednością” z Bogiem, a „polega ona na konkretnej relacji osób ze światem i z innymi”.

Link do przemówienia Papieża      

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI