Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Niebo otwarte nad dziećmi

· W Kaplicy Sykstyńskiej Benedykt XVI chrzci dwadzieścioro niemowląt ·

Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» zwraca się do migrantów, «posłańców wiary i nadziei w świecie»

Jedenaście dziewczynek i dziewięciu chłopców otrzymało chrzest z rąk Benedykta XVI w niedzielę 13 stycznia rano w Kaplicy Sykstyńskiej. Są to dzieci pracowników Watykanu, a towarzyszyli im rodzice i chrzestni. Ich to Papież, nawiązując do ewangelicznego opowiadania o chrzcie Jezusa – który swoim gestem «jednoczy się z tymi, którzy uznają, że potrzebują przebaczenia i proszą Boga o dar nawrócenia» - zapewnił: «Również nad waszymi dziećmi niebo jest otwarte i Bóg mówi: to są moje dzieci, mam w nich upodobanie».

Uwolnieni od grzechu pierworodnego – przypomniał Papież – dzieci stają się «żywymi członkami jedynego ciała, którym jest Kościół». I w ten sposób «zyskują możliwość życia w pełni swoim powołaniem do świętości, aby odziedziczyć życie wieczne».

Z tej świadomości rodzi się znaczenie «pracy wychowawczej rodziców», którzy są powołani do przekazywania dzieciom prawd wiary i wartości Ewangelii, ażeby wzrastały «w coraz głębszej przyjaźni z Panem». Zadanie to jest niełatwe – przyznał Benedykt XVI - «zwłaszcza w kontekście, w którym żyjemy, w obliczu społeczeństwa często uważającego, że ci, którzy żyją wiarą w Jezusa, są niemodni i staroświeccy». W rzeczywistości «właśnie w miarę, jak robi się postępy na drodze wiary, pojmuje się, że Jezus poddaje nas wyzwalającemu działaniu miłości Boga, która pozwala nam wyjść poza granice naszego egoizmu, skupienia na sobie, by prowadzić nas do życia w pełni, w jedności z Bogiem i otwartego na innych ludzi».

O centralnej roli miłości, która «jest imieniem samego Boga», Papież mówił również podczas spotkania z wiernymi na modlitwie «Anioł Pański» na placu św. Piotra na zakończenie Mszy św. «Jezus – podkreślił – jest nowym człowiekiem, który chce żyć jako syn Boga, a więc w miłości; człowiekiem, który w obliczu zła w świecie wybiera nie ratowanie samego siebie, lecz ofiarowanie własnego życia za prawdę i sprawiedliwość».

Na zakończenie modlitwy maryjnej, przed przywitaniem różnych grup językowych, Papież przypomniał o obchodach Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. «Ten, kto opuszcza własną ziemię – powiedział – czyni to, bo ma nadzieję na lepszą przyszłość, lecz czyni to również dlatego, że ufa Bogu, który kieruje krokami człowieka». W tym sensie «migranci są posłańcami wiary i nadziei w świecie», zakończył, zapewniając o modlitwie katolickie wspólnoty migrantów i zawierzając je «opiece św. Franciszki Cabrini i bł. Scalabriniego».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI