Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Niebezpieczeństwo plotkarstwa

· Msza św. Papieża w Domu św. Marty ·

Język, obgadywanie, plotkarstwo są bronią, która zagraża wspólnocie ludzkiej każdego dnia, siejąc zawiść, zazdrość i żądzę władzy. Można nimi nawet zabić osobę. Dlatego mówienie o pokoju oznacza także myślenie o tym, jak wiele zła można wyrządzić językiem.

Refleksja zaproponowana przez Papieża Franciszka w homilii podczas Mszy św. celebrowanej w kaplicy Domu św. Marty – powrócił do tego zwyczaju dzisiaj rano, w poniedziałek 2 września – jest głęboka.

W rozważaniu Papież nawiązał do opowiadania o powrocie Jezusa do Nazaretu, tak jak opisał to Łukasz  w jednym z najbardziej „dramatycznych” fragmentów Ewangelii (4, 16-39), w którym – jak powiedział Papież – „można zobaczyć, jaka jest nasza dusza” i że jak wiatr może rzucać ją z jednej strony w drugą. W Nazarecie, wyjaśnił Papież, „wszyscy oczekiwali na Jezusa. Chcieli Go spotkać. A On poszedł tam, aby odwiedzić swój lud. Wrócił do swojego miasta po raz pierwszy. A oni czekali na Niego, ponieważ słyszeli o tym wszystkim, co uczynił w Kafarnaum, słyszeli o cudach. I kiedy rozpoczyna się ceremonia, zgodnie ze zwyczajem, prosi się gościa o to, aby czytał księgę. Jezus czyni to i czyta Księgę proroka Izajasza, która była w pewnym sensie proroctwem dotyczącym Jego osoby, dlatego zakończył czytanie mówiąc: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Pierwsza reakcja ludzi, wyjaśnił Papież, była bardzo piękna, wszyscy Go podziwiali.  Ale potem w duszy kogoś z nich pojawił się jad zazdrości i zaczął mówić: „A ten gdzie studiował? Czy nie jest to syn Józefa? Przecież znamy wszystkich jego krewnych. Na jakim uniwersytecie on studiował?”. I zaczęli się domagać, aby uczynił cud: dopiero wtedy by uwierzyli. „Oni – powiedział Papież – chcieli widowiska: 'Uczyń cud, a wszyscy uwierzymy w Ciebie'. Ale Jezus nie jest aktorem”.

Jezus nie uczynił cudów w Nazarecie. Co więcej, wytknął małą wiarę tych, którzy domagali się „widowiska”. A ci, zauważył Papież – „unieśli się gniewem, porwali się z niejsca, wyprowadzili Jezusa aż na urwisko góry, aby Go strącić i zabić”. To co zaczęło się w sposób radosny, zdawało się zmierzać do zbrodni, do zabicia Jezusa „z powodu zazdrości, zawiści”. A to nie dotyczy tylko wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, zaznaczył Biskup Rzymu. „Dzieje się to każdego dnia – powiedział – w naszym sercu, w naszych wspólnotach”, za każdym razem, kiedy przyjmując kogoś, mówimy o nim dobrze pierwszego dnia, a potem coraz gorzej, aż dochodzi do plotek, prawie do „odzierania ze skóry”. Ten, kto we wspólnocie obgaduje brata, posuwa się w końcu do tego, że „chce go zabić”, podkreślił Papież. „Apostoł Jan w Pierwszym Liście, rozdział 3, werset 15 – przypomniał Papież – mówi o tym: 'Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą”. I Papież zaraz dodał: „przyzwyczailiśmy się do gadulstwa, do plotek”, i często przemieniamy nasze wspólnoty czy nasze rodziny w „piekło”, gdzie dochodzi do głosu ta forma przestępstwa, która doprowadza do „zabijania brata i siostry językiem”.

„Biblia – kontynuował Papież – mówi, że diabeł wszedł w świat z powodu zazdrości. Wspólnota, rodzina zostaje zniszczona przez tę zazdrość, którą zasiewa w sercu diabeł i sprawia, że zaczyna się źle mówić o kimś innym”. I odnosząc się do tego, co dzieje się w tych dniach, podkreślił, że trzeba zastanowić się nad naszymi narzędziami codziennej walki: „nad językiem, gadulstwem, plotkarstwem”.

Jak zatem budować wspólnotę, zapytał się Papież? „Na wzór nieba”, odpowiedział; tak jak głosi Słowo Boże: „Dociera głos archanioła, głos trąby Boga, nadchodzi dzień zmartwychwstania. A następnie mówi: odtąd zawsze będziemy z Panem”. Otóż, „aby był pokój we wspólnocie, rodzinie, kraju, w świecie, musimy zacząć od bycia z Panem. A gdzie jest Pan, tam nie ma zazdrości, nie ma przestępstw, nie ma zawiści. Istnieje braterstwo. Prośmy o to Pana: abyśmy nigdy nie zabijali bliźniego naszym językiem i abyśmy byli z Panem, tak jak wszyscy będziemy w niebie”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

8 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI