Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Niebezpieczeństwo izolacji

· Papież Franciszek przypomina, że przebywanie wśród ludzi wzbogaca osoby i społeczeństwo ·

„Więcej nam zagraża, kiedy się izolujemy, niż kiedy otwieramy się na drugiego”, twierdzi Papież Franciszek w przesłaniu wideo, skierowanym do uczestników VI edycji Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła, który rozpoczął się w czwartek wieczorem 24 listopada w Weronie.

Uczestnikom Festiwalu, który zakończy się w niedzielę 27 listopada, Papież przedstawił refleksję dotyczącą tematu spotkania – „Wśród ludzi” – przypominając, że „jesteśmy stworzeni, aby przebywać z innymi”. W istocie, wyjaśnił, „nasze człowieczeństwo bardzo się ubogaca, jeżeli przebywamy ze wszystkimi innymi, obojętnie w jakiej sytuacji się znajdują”, natomiast „izolacja źle robi”. To nie znaczy tylko „być otwartymi i spotykać innych, ale także pozwolić się spotkać”, bowiem „relacja wymaga tej wymiany między osobami: doświadczenie mówi nam, że zazwyczaj od innych otrzymujemy więcej niż dajemy”.

Bycie wśród ludzi, według Franciszka, oznacza ponadto „dostrzeganie, że każdy z nas jest częścią ludu”. Konkretne życie nie jest bowiem „sumą wielu indywidualności”, ale „połączeniem wielu osób, które przyczyniają się do stanowienia wspólnego dobra”. A to „pomaga nam widzieć razem” i zrozumieć, że „role, jakie każdy odgrywa w ramach relacji społecznych, nie mogą być nigdy izolowane czy absolutyzowane”. Papież podkreślił w szczególności, że „kiedy lud jest oddzielony od rządzących, kiedy dokonuje się wyborów na mocy władzy, a nie współudziału ludu, kiedy osoba rządząca jest ważniejsza od ludu, a decyzje są podejmowane przez nielicznych lub są anonimowe, albo dyktowane zawsze przez doraźne potrzeby, prawdziwe bądź domniemane, wówczas harmonia społeczna narażona jest na niebezpieczeństwo, z poważnymi konsekwencjami dla ludzi: zwiększa się ubóstwo, zagrożony jest pokój, rządzą pieniądze, a ludzie źle się mają”.

Dlatego jest oczywiste, że bycie wśród ludzi „dobrze robi nie tylko życiu jednostek, ale jest dobrem dla wszystkich”. Także dlatego, że „pozwala namacalnie przekonać się o bogactwie i pięknie różnorodności”. Podsumowując, zakończył Papież, „kiedy jest się z ludźmi, dotyka się człowieczeństwa: nie istnieje tylko głowa, zawsze jest także serce, jest więcej konkretu i mniej ideologii”.

Nazajutrz Franciszek spotkał się w auli Synodu z członkami Unii Przełożonych Wyższych – którzy w tych dniach odbywają w Rzymie 88. zgromadzenie semestralne pod hasłem „Idźcie i przynoście owoc. Płodność proroctwa” – i spędził z nimi całe przedpołudnie.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI