Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nie zostawił nam tylko symbolu

· Wiara Kościoła w Ciało i Krew Chrystusa ·

Każda Msza św. jest świętem Ciała i Krwi Pana; jest Jego realną i konieczną obecnością, ponieważ Kościół nie może obejść się bez Ciała Chrystusa, czyli bez Jego męki i miłości, które w tym Ciele znajduje i przyjmuje. Dziś uwydatniona jest przede wszystkim realna obecność Jezusa w Eucharystii: uroczystość została ustanowiona, by ją głosić i wielbić, kiedy powstało zagrożenie, że w świadomości chrześcijańskiej owa obecność mogła ulec zatarciu.

W przeddzień swojej męki Jezus nie zostawił apostołom zwykłego symbolu samego siebie, czy wspomnienia uzależnionego jedynie od pragnienia bądź siły ich miłości: zostawił swoją Osobę w formie swojej ofiary; oddał swoje życie (swoją krew), nie zachowując go dla siebie, lecz ofiarowując za wyzwolenie człowieka. Symbol religijny, wspomnieniowy, nie jest nowością chrześcijańską: nowość ta polega na zadziwiającym fakcie, że w sposobie, w jaki Chrystus  wskazał  chleb i wino, znaki ludzkiego ucztowania, dał samego siebie; dlatego też znak eucharystyczny nie wskazuje na oddalenie, nie kojarzy się z nieobecnością, lecz jest pośrednikiem prawdziwej obecności. Zresztą dla Pana Jezusa symbole  już się nie liczą;  ich cień zastąpiła Jego prawda; ich oczekiwanie – Jego przyjście; w Eucharystii Jezus daje samego siebie, ponieważ człowiek nikogo innego nie potrzebuje bardziej niż Jego i Ducha, który pochodzi od Niego. Wyznawanie obecności Jezusa w Eucharystii, w prawdzie Jego Ciała i Krwi, oznacza uznawanie, że On jest źródłem naszego zbawienia: jest nim osobowa i niezastąpiona jedność, którą się z Nim tworzy.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI