Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Nie zapominajcie o ubogich

· ​W przesłaniu na szczyt w Davos Papież przypomina, że rozwojem powinien kierować człowiek ·

„Tworzyć nowe modele przedsiębiorczości, które promując rozwój nowoczesnych technologii, potrafiłyby również wykorzystywać je do tego, aby tworzyć godną pracę dla wszystkich, wspierać i umacniać prawa socjalne i chronić środowisko”. Takie życzenie wyraził Papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do uczestników 46. edycji Światowego Forum Ekonomicznego, które rozpoczęło się dzisiaj, w środę 20 stycznia, w Davos-Klosters w Szwajcarii, a ma za temat: „Pokierować czwartą rewolucją przemysłową”.

Powtarzając, że „człowiek powinien kierować rozwojem technologicznym, nie dopuszczając, aby on nad nim dominował”, Papież ponowił swój apel, aby nie zapominać o ubogich. „To jest pierwszorzędne wyzwanie – powiedział – przed jakim stoicie jako kierownicy w świecie interesów”.

Mocnymi słowami Franciszek napomniał, aby nie dopuścić nigdy do tego, „żeby znieczuliła nas kultura dobrobytu”, również dlatego, że „płakać w obliczu dramatu innych nie oznacza tylko uczestniczyć w ich cierpieniach, ale także i przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że to nasze działania są przyczyną niesprawiedliwości i nierówności”. Stąd wezwanie, zapożyczone z bulli ogłaszającej Jubileusz Misericordiae vultus, aby „otworzyć oczy, żeby patrzeć na nędze świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności”, słuchając „ich wołania o pomoc”.

Jedynie ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, wyjaśnił Franciszek, stają się „w pełniejszy sposób humanitarni, zważywszy że odpowiedzialność za naszych braci i nasze siostry jest istotną częścią wspólnego nam człowieczeństwa”. Dlatego nie należy „bać się otwierania umysłów i serc na ubogich”. Bowiem w ten sposób daje się „pełną wolność działania talentom gospodarczym i technicznym” i można odkryć „szczęście pełnego życia, którego sam konsumpcjonizm nie może dać”.

Następnie Papież przywołał „głębokie i epokowe” zmiany, jakie się dokonują, napominając liderów światowych, aby „zadbali o zabezpieczenie, by bliska już 'czwarta rewolucja przemysłowa', skutki robotyzacji oraz innowacji naukowych i technologicznych nie prowadziły do zniszczenia osoby ludzkiej – do jej zastąpienia przez bezduszną maszynę – albo do przekształcenia naszej planety w pusty ogród którym cieszyliby się nieliczni wybrani”. Przeciwnie, „chwila obecna stwarza cenną sposobność, aby tak pokierować i zarządzać trwającymi procesami, aby budować społeczeństwa integrujące, w których zasadą byłyby poszanowanie godności człowieka, tolerancja, współczucie i miłosierdzie”. Oto zatem końcowe wezwanie, „aby na nowo podjąć rozmowę na temat tego, jak budować przyszłość planety, 'nasz wspólny dom'”, oraz prośba, „aby podejmować wspólne wysiłki w celu wypracowania zrównoważonego i integralnego rozwoju”.   

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI