Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

„Nie” wobec tego,
kto oddaje cześć złu

· W Marina di Sibari Papież Franciszek mówi, że członkowie mafii są wyłączeni z komunii z Bogiem, a przy okazji modlitwy Anioł Pański ponawia zdecydowane potępienie wszelkiego rodzaju tortur ·

„Kiedy zamiast adorować Pana czci się pieniądz, otwiera się drogę do grzechu, do osobistej korzyści i nadużyć; kiedy człowiek nie czci Boga, Pana, staje się czcicielem zła, tak jak ci, którzy żyją z przestępstw i przemocy”. Jednakże ci, którzy postępują tą „drogą zła, jak mafiosi, nie są w komunii z Bogiem: są ekskomunikowani”. Słowa użyte przez Papieża Franciszka w sobotę po południu, 21 czerwca, w czasie Mszy św. w Marina di Sibari, są ciężkie jak głaz.

'Ndrangheta, powiedział, jest „adorowaniem zła i pogardą dla wspólnego dobra”. I jest to zło, które trzeba zwalczać. W przeciwnym wypadku trudno będzie dać odpowiedzi młodym ludziom, potrzebującym wyzwolenia i nadziei. Papież połączył rozważanie nad czytaniami liturgicznymi z codzienną rzeczywistością. Wspomniał o uroczystości Bożego Ciała, święcie „sakramentu ołtarza”. I właśnie ze względu na to przekonanie wiary – dodał – „my wyrzekamy się szatana i wszystkich jego pokus; wyrzekamy się bożków pieniądza, próżności, dumy, władzy, przemocy. My chrześcijanie nie chcemy czcić nikogo i niczego na tym świecie poza Jezusem Chrystusem, który jest obecny w świętej Eucharystii”.

Być może, przyznał Papież Franciszek, nie zawsze zdajemy sobie do końca sprawę z tego, co to znaczy, jakie ma konsekwencje, albo mieć powinno, to nasze wyznanie wiary. I odnośnie do tego mówił o czułości Jezusa, o Jego „miłości tak bardzo delikatnej, tak braterskiej, tak czystej”. I zakończył ponownym wezwaniem, skierowanym głównie do młodzieży, żeby nie dać sobie skraść nadziei i nie ulegać złu, niesprawiedliwościom, przemocy.

I o przemocy mówił także następnego dnia, podczas tradycyjnego spotkania z wiernymi na placu św. Piotra na modlitwie Anioł Pański. Po początkowym rozważaniu na temat bezgranicznej miłości Boga do człowieka Biskup Rzymu przypomniał, że 26 czerwca przypada ustanowiony przez Narody Zjednoczone Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, i potwierdził „zdecydowane potępienie wszelkiego rodzaju tortury”, wzywając „chrześcijan, aby angażowali się we współpracę w celu jej wyeliminowania” i wspierali ofiary oraz ich rodziny. „Torturowanie ludzi – zakończył – jest grzechem śmiertelnym! Grzechem bardzo poważnym!”

Homilia Papieża po włosku

Rozważanie przed niedzielną modlitwą Anioł Pański po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI