Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

„Nie” wobec przemocy w imię Boga

· ​Franciszek z biskupami z Kenii przybyłymi z wizytą ad limina wspomina masakrę w Garissie ·

„Papież Franciszek w czwartek rano, 16 kwietnia, wyraził życzenie, aby wszyscy zwierzchnicy religijni, zarówno chrześcijańscy, jak i niechrześcijańscy w Kenii „w sposób bardziej jednomyślny i odważnie potępiali wszelką przemoc”. Przyjmując biskupów tego afrykańskiego kraju, przybyłych z wizytą ad limina, Papież przekazał im przemówienie w języku angielskim, w którym ubolewa w szczególności nad przemocą „stosowaną w imię Boga”. Stąd wezwanie, by pracować nad szerzeniem pokoju i sprawiedliwości „poprzez dialog, braterstwo i przyjaźń” ze zwierzchnikami głównych religii wyznawanych przez lud kenijski. Odnośnie do tego Franciszek zaznaczył, że „Kościół w Kenii musi być zawsze wierny swojej misji bycia narzędziem pojednania, sprawiedliwości i pokoju”, i wspomniał „wszystkich, którzy zostali zabici w wyniku zamachów terrorystycznych bądź aktów wrogości etnicznych czy plemiennych”. I myślą objął „w szczególności mężczyzn i kobiety zabitych w Wielki Piątek w Garissa University College. Oby ich dusze mogły odpoczywać w pokoju – modlił się Papież – a ich bliscy znaleźli pociechę, i aby ci, którzy dopuszczają się takich brutalnych czynów, nawrócili się i szukali miłosierdzia”.

Mówiąc o różnych realiach obecności katolików w Kenii, Papież pochwalił „połączone i wielkoduszne wysiłki” lokalnego Kościoła, „które są pięknym świadectwem i przykładem dla kraju”. Odnośnie do tego wyjaśnił, że na wiele sposobów winien on „nieść nadzieję kulturze w sensie ogólniejszym, nadzieję opartą na jego szczodrym świadectwie o nowości życia obiecanego przez Chrystusa w Ewangelii”.

W istocie Kościół, nie zamierzając mieszać się w kwestie doczesne, winien wszak kłaść nacisk, zwłaszcza wobec tych, którzy zajmują kierownicze stanowiska i są u władzy, na zasady moralne, które kierują dobrem wspólnym i budowaniem całego społeczeństwa”, dodał Franciszek, potwierdzając, że „wypełniając swoją misję apostolską, Kościół powinien zajmować prorocze stanowisko w obronie ubogich i przeciwko wszelkiej korupcji i nadużywaniu władzy”. A powinien to czynić przede wszystkim poprzez przykład. „Nie obawiajcie się – zalecał biskupom – być głosem proroczym! Nie bójcie się głosić z przekonaniem! Starajcie się o to, aby mądrość Kościoła, zawarta w szczególności w jego nauczaniu społecznym, wywierała wpływ na społeczeństwo”.

Link do przemówienia Papieża języku włoskim.      

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI