Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

„Nie” wobec pogoni za sensacją i dezinformowania

· Papież prosi o przekaz spokojny, pełny i z poszanowaniem osoby ·

Dezinformacja, kalumnia, zniesławianie to „grzechy przekazu”, przed którymi przestrzegał Papież w przemówieniu skierowanym do członków Włoskiej Unii Periodyków (USPI) oraz Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich (FISC).

Przyjmując ich w sobotę rano, 16 grudnia, na audiencji w Sali Klementyńskiej, Papież powiedział, że społeczeństwo „potrzebuje tego, aby prawo do informacji było rzetelnie szanowane wraz z prawem do godności każdej osoby zaangażowanej w proces informacyjny, tak aby nikt nie był narażony na doznanie uszczerbku wobec braku rzeczywistych i dokładnych oznak odpowiedzialności”. W tym miejscu Franciszek dodał parę uwag spontanicznych, wskazując na niebezpieczeństwa związane z „grzechami przekazu”, takimi jak: „dezinformacja, czyli powiedzenie tylko jakiejś części, kalumnia, będąca budzeniem sensacji, bądź zniesławianie – doszukiwanie się rzeczy minionych, starych i wyciąganie ich na światło dzienne dziś”. Są to, zaznaczył, „grzechy bardzo ciężkie, które szkodzą sercu dziennikarza i wyrządzają krzywdę ludziom”.

Zauważając następnie, że komunikacja jest często zdominowana przez „gorączkowy pośpiech” i „nerwową emocjonalność”, Papież przypomniał o „potrzebie informacji wiarygodnej, ze sprawdzonymi danymi i wiadomościami”. Informacji, która „nie miałaby na celu zadziwiania i budzenia emocji, ale raczej stawiałaby sobie za cel pogłębienie w czytelnikach zdrowego zmysłu krytycznego”, aby nie dopuszczać do pozostawania „pod wpływem pochopnych sloganów lub improwizowanych kampanii informacyjnych, z których przebija się zamiar manipulowania rzeczywistością, opiniami i samymi osobami, co powoduje często niepotrzebny „szum medialny'”.

Zdaniem Franciszka, dostrzega się w związku z tym „pilną potrzebę wiadomości przekazywanych ze spokojem, precyzyjnie i w sposób pełny, językiem opanowanym, w taki sposób, aby pobudzać do pożytecznej refleksji; słów rozważnych i jasnych, które odpierałyby zalew mowy aluzyjnej, krzykliwej i dwuznacznej”. I w tym duchu należy zachować istnienie tygodników diecezjalnych i, ogólniej, „średnich i małych wydawnictw”, które „mają w swoim podejściu zdrowe więzi, pomagające im produkować informację mniej umasowioną, mniej podatną na presję mody”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI