Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nie trzeba się zadowalać przeciętnością

· Podczas audiencji generalnej Papież rozpoczyna cykl refleksji o przykazaniach ·

Wezwaniem skierowanym przede wszystkim do ludzi młodych, by nie zadowalali się przeciętnością, Papież rozpoczął podczas audiencji generalnej w środę 13 czerwca nowy cykl katechez o przykazaniach.

Po przypomnieniu wiernym obecnym na placu św. Piotra o dniu św. Antoniego z Padwy – i prośbie o oklaski dla wszystkich, którzy są jego imiennikami – Papież rozpoczął swoje rozważanie, nawiązując do ewangelicznego epizodu (Mk 10, 17-21), w którym dochodzi do spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem. W pytaniu tego ostatniego, „co czynić, by osiągnąć życie wieczne”, Franciszek dostrzegł „wyzwanie dla każdej egzystencji: pragnienie życia pełnego, nieskończonego, szlachetnego”. Cel ten, przestrzegł natychmiast, bardzo cząsto rodzi dwuznaczności. „Iluż młodych – zauważył Papież – próbuje 'żyć', a potem rujnują się w pogoni za rzeczami ulotnymi”. A wręcz „niektórzy myślą, że lepiej zagłuszyć ten bodziec – bodziec do życia – bo jest niebezpieczny”. Stąd jego apel do młodych: „naszym najgorszym wrogiem nie są problemy konkretne, jakkolwiek są one poważne i dramatyczne: największym niebezpieczeństwem w życiu jest niedobry duch przystosowania, którym nie jest łagodność lub pokora, lecz przeciętność, małostkowość”. Bo „przeciętny młody człowiek” nie ma „przyszłości. Stoi w miejscu, nie rozwija się, nie odniesie sukcesu”. Jak „ci młodzi ludzie, którzy się wszystkiego boją” i „nie pójdą naprzód”.

Dlatego Papież przedstawił wzór: błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego, który był młody i mówił, że trzeba żyć, nie wegetować, bo „przeciętni wegetują” i z tego powodu „trzeba prosić Ojca niebieskiego o dar świętego niepokoju dla dzisiejszej młodzieży”.

Następnie Papież podkreślił odpowiedzialność dorosłych, którzy często nie potrafią dawać młodym przykładu dojrzałego postępowania. Jak będą mogli ci ostatni – zapytał - „naśladować nas w wierze, jeśli nie widzą, że wybieramy rzeczy oryginalne, jeśli widzą, że przyzwyczajamy się do półśrodków? Smutno jest patrzyć na chrześcijan 'karłów'”, którzy „rosną tylko do pewnego wzrostu; chrześcijan z sercem ściśniętym, zamkniętym”. Podczas gdy, przeciwnie, „potrzebny jest przykład kogoś, kto zachęca mnie, bym szedł 'dalej', do czegoś więcej, do rozwoju”.

Na zakończenie audiencji, pozdrawiając różne grupy obecne na placu, Papież nawiązał do rozpoczynających się mistrzostw świata w piłce nożnej, które rozpoczynają się w czwartek 14 czerwca w Rosji, wyrażając nadzieję, że „to ważne wydarzenie sportowe stanie się okazją do spotkania, dialogu i braterstwa”.

Audiencja generalna po włosku (link)

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI