Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nie należy rozdzielać wiary i miłości

· W Orędziu na Wielki Post Papież przypomina, że wszystko bierze początek z Miłości i zmierza do Miłości ·

Między wiarą i miłością nie ma podziału lub sprzeczności. W życiu chrześcijańskim wszystko bowiem «bierze początek z Miłości i zmierza do Miłości», wyjaśnia Papież w Orędziu na Wielki Post, opublikowanym dziś, 1 lutego rano. «Darmową miłość Boga poznaliśmy za pośrednictwem przesłania Ewangelii. Jeżeli przyjmujemy ją z wiarą, zyskujemy ten pierwszy i niezbędny kontakt z boskością, który może 'rozkochać nas w Miłości', abyśmy później trwali i wzrastali w tej Miłości, i z radością przekazywali ją innym».

W tej perspektywie posługiwanie bliźniemu nie jest «przykazaniem nałożonym niejako z zewnątrz», ale raczej «konsekwencją wynikającą z wiary, która działa przez miłość». Postawę tę zasadniczo rodzi w nas, chrześcijanach, «świadomość, że jesteśmy kochani przez Pana, że nam przebacza, a nawet służy Pan».

Wynika z tego jasno, że «że nie możemy nigdy rozdzielać czy wręcz przeciwstawiać wiary i miłości». Są to dwie cnoty teologalne «ściśle ze sobą związane»; i «błędem byłoby upatrywanie między nimi sprzeczności lub 'dialektyki'». Dla «zachowania zdrowego życia duchowego» - przestrzega Benedykt XVI – konieczne jest zarówno unikanie  «fideizmu», który kładąc nacisk na priorytet wiary niemal «lekceważy konkretne uczynki miłości», jak «moralizującego aktywizmu», który w imię «przesadnej wyższości miłości» umacnia błędne przekonanie, że «uczynki zastępują wiarę».

«W Kościele kontemplacja i działanie muszą współistnieć i się uzupełniać», przypomina Papież. Choć – dodaje - «priorytetem jest zawsze relacja z Bogiem, a prawdziwe ewangeliczne dzielenie się winno być zakorzenione w wierze». W związku z tym Benedykt XVI ostrzega przed pokusą, by «ograniczać 'miłość bliźniego' do solidarności lub zwykłej pomocy humanitarnej». W rzeczywistości, przypomina «największym dziełem miłości jest właśnie ewangelizacja, czyli 'posługa Słowa'», która stanowi «największą i pełną promocję osoby ludzkiej».

Na zakończenie Papież zaleca, by Wielki Post był przeżywany jako czas sprzyjający odkrywaniu właściwej relacji między wiarą i miłością bliźniego. Okres ten  bowiem – pisze «zachęca nas właśnie, poprzez tradycyjne wskazania odnośnie do życia chrześcijańskiego, abyśmy umacniali wiarę przez uważniejsze i dłuższe słuchanie Słowa Bożego oraz udział w sakramentach, a zarazem, byśmy wzrastali w miłości, w miłości do Boga i do bliźniego, także poprzez konkretne zalecenia postu, pokuty i jałmużny».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI