Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nie należy godzić się z podziałami

· Papież do sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów ·

Nie należy godzić się z podziałami wśród chrześcijan. Potwierdził to Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów (CEC), Olava Fykse Tveita, przyjętego na audiencji dziś, w piątek 7 marca rano.

Po rozmowie prywatnej odbyło się spotkanie publiczne – w obecności delegacji CEC – podczas którego Papież położył nacisk na konieczność nieuznawania podziałów za «nieunikniony element historycznego doświadczenia Kościoła», ponieważ w rzeczywistości stanowią one «poważną przeszkodę w dawaniu świadectwa Ewangelii w świecie».

«Jeśli chrześcijanie – ostrzegł – nie zważają na wezwanie do jedności, skierowane do nich przez Pana, grozi im, że nie będą zważali na samego Pana i na zbawienie przez Niego ofiarowane poprzez Jego Ciało, Kościół». Stąd wezwanie, by «się nie bać» i «podążać naprzód z ufnością» drogą «do pełnej i widzialnej jedności», nie zadowalając się «postępami, których udało nam się dokonać w ostatnich dziesięcioleciach». Jest to droga, wyjaśnił Papież, na której podstawowe znaczenie ma wymiar modlitwy. Bowiem tylko «z duchem pokornej i usilnej modlitwy – stwierdził – będzie można zyskać konieczną dalekowzroczność, rozeznanie i motywacje, by pełnić naszą posługę dla rodziny ludzkiej, z wszystkimi jej słabościami i potrzebami, zarówno duchowymi, jak i materialnymi».

Nieprzypadkowo Papież wyraźnie zapewnił o swojej modlitwie, aby «było możliwe wyodrębnienie najskuteczniejszego sposobu, ażeby czynić postępy na tej drodze». I prosił obecnych, by modlili się za niego, «aby – powiedział – Pan pozwolił mi być uległym narzędziem Jego woli i sługą jedności».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI