Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nie można zachowywać doktryny bez jej rozwijania

· Papież upamiętnia 25-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego ·

Nie można zachowywać doktryny, „nie rozwijając jej”. I nie można jej „odczytywać w sposób sztywny i niezmienny, nie obrażając działania Ducha Świętego”. Upamiętnienie 25. rocznicy Katechizmu Kościoła Katolickiego, które odbyło się w Watykanie 11 października po południu, stało się dla Franciszka okazją do jasnej i uargumentowanej refleksji na temat powiązania „strzeżenia i dalszego postępu”. W czym – przypomniał Papież, przywołując przemówienie na otwarcie Soboru Watykańskiego II, wygłoszone przez Jana XXIII właśnie 11 października przed 25 laty – zawiera się „misja”, która „przysługuje Kościołowi ze względu na jego naturę”, odnośnie do głoszenia Ewangelii.

Oznacza to, że „aby głosić odwieczną wiarę”, nie może wystarczyć „znalezienie nowego języka”. Jest bowiem „konieczne i pilne, aby w obliczu nowych wyzwań i perspektyw, jakie otwierają się przed ludzkością, Kościół mógł wyrażać nowości Ewangelii Chrystusowej, które choć zawarte są w Słowie Bożym, nie wyszły jeszcze na jaw”.

W tej perspektywie Papież przedstawił znaczące uściślenie na temat kary śmierci – kwestii, która jego zdaniem powinna znaleźć w Katechizmie „bardziej odpowiednie i konsekwentne miejsce”. Franciszek przypomniał, że w przeszłości uciekanie się do „tego ekstremalnego i nieludzkiego środka” było uzasadniane jako „logiczna konsekwencja wymierzania sprawiedliwości”. Natomiast dzisiaj jest już jednogłośne odrzucanie „kary, która ciężko rani godność ludzką”, w tym przypadku, wyjaśnił, nie mamy do czynienia ze sprzecznością, ale raczej z „harmonijnym rozwojem doktryny”, który „wymaga odejścia od stanowisk w obronie zagadnień, które obecnie jawią się jako zdecydowanie sprzeczne z nowym rozumieniem prawdy chrześcijańskiej”. Podsumowując, tradycja jest „rzeczywistością żywą” i „tylko wizja częściowa” może ją traktować jako „statyczną”. To samo dotyczy Słowa Bożego, którego „nie można przechowywać w naftalinie”; przeciwnie, „rozwija się ono i wzrasta, ponieważ jest ukierunkowane na spełnienie, którego ludzie nie mogą zatrzymać”. To „prawo postępu”, zaznaczył Papież, należy „do szczególnej sytuacji prawdy objawionej, w swojej istocie przekazywanej przez Kościół, a nie oznacza bynajmniej zmiany doktryny”.

Przemówienie Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI