Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nie może być żadnej tolerancji nadużyć seksualnych

· Papież potwierdza surową i stanowczą linię postępowania przyjętą przez Kościół ·

Papież potwierdza przyjętą przez Kościół linię postępowania „zerowej tolerancji” dla osób winnych nadużyć seksualnych wobec najmłodszych. Jest to linia, którą „Kościół zamierza stosować nieodwołalnie i na wszystkich szczeblach”, podkreślił w czasie audiencji dla członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, których przyjął w Watykanie w czwartek rano, 21 września.

„Skandal, jakim jest nadużycie seksualne – stwierdził Papież w przemówieniu przygotowanym, które przekazał obecnym, po czym przedstawił im parę improwizowanych uwag – jest doprawdy straszliwą klęską dla całej ludzkości i dotyka wiele dzieci, młodych ludzi i bezbronnych dorosłych we wszystkich krajach i we wszystkich społeczeństwach”. Dla Kościoła w szczególności uświadomienie sobie tego zjawiska „było doświadczeniem bardzo bolesnym”, bowiem ujawniło winę „tych wszystkich, którzy zdradzili własne powołanie i dopuszczali się nadużyć w stosunku do dzieci Bożych”.

Papież po raz kolejny wyraża „głębokie ubolewanie” i „wstyd z powodu nadużyć popełnionych przez kapłanów, którzy powinni być osobami najbardziej godnymi zaufania”, i potwierdził „bardzo wyraźnie, że nadużycie seksualne jest obrzydliwym grzechem, całkowicie przeciwnym temu i sprzecznym z tym, czego nas uczył Chrystus i Kościół”. Dlatego też, powtarza, „Kościół na wszystkich szczeblach będzie reagował, stosując najsurowsze środki” wobec winnych.

„Środki dyscyplinarne, jakie przyjęły Kościoły partykularne – stwierdza Papież – muszą być stosowane względem wszystkich osób pracujących w instytucjach Kościoła”. Jednakże, dodaje, „w pierwszym rzędzie odpowiedzialność spoczywa na biskupach, kapłanach i zakonnikach, tych, którzy przyjęli od Pana powołanie do ofiarowania swojego życia w służbie, co obejmuje czujną ochronę wszystkich”.

Franciszek w swoim przemówieniu nie omieszkał podkreślić ważnej pracy, jaką wykonała Komisja w ciągu ostatnich trzech lat. Praca ta obejmowała także parę spotkań z „ofiarami i tymi, którzy doznawali nadużyć”, w których uczestniczył sam Papież; potwierdzono na nich zobowiązanie do „uczynienia wszystkiego, co możliwe, aby zwalczyć to zło i wyeliminować tę klęskę”. Szczególnie „cenna” była akcja „mająca na celu dzielenie się najlepszymi praktykami, zwłaszcza w przypadku tych Kościołów, które dysponują mniejszymi zasobami dla tej kluczowej pracy w zakresie ochrony”. W związku z tym Papież zachęca Komisję do dalszego współdziałania z Kongregacją Nauki Wiary i Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów, „ażeby te praktyki były inkulturowane w poszczególnych Kościołach na całym świecie”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI