Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nie jesteście sami

· Bliskość i solidarność Papieża wobec chrześcijan z Bliskiego Wschodu ·

Nie można się pogodzić z logiką konfliktu i terroryzmu, «który popełnia wszelkiego rodzaju nadużycia i czyny niegodne człowieka». W przeddzień Bożego Narodzenia Papież na nowo wyraża bliskość i solidarność chrześcijanom z Bliskiego Wschodu, padającym ofiarą przemocy, która zdaje się bez końca.

«Do wszystkich pragnę skierować słowo pocieszenia», pisze Franciszek w liście, wyrażając nadzieję, że «będzie mógł osobiście udać się do nich i ich pocieszyć».

Mówiąc o nieustannym mnożeniu się prześladowań, które spotykają różne grupy religijne i etniczne - «zwłaszcza z rąk powstałej niedawno i budzącej zaniepokojenie organizacji terrorystycznej o niewyobrażalnych dotąd rozmiarach» - Papież zachęca wspólnotę międzynarodową do «wychodzenia naprzeciw» potrzebom i wymogom ludności. W szczególności prosi o zdecydowanie zaangażowanie w budowanie pokoju «poprzez negocjacje i działalność dyplomatyczną» i w «ograniczanie i jak najszybsze powstrzymanie przemocy, która spowodowała już zbyt duże szkody». Franciszek potwierdza «zdecydowane potępienie handlu bronią». I przypomina: «potrzebujemy przede wszystkim projektów i inicjatyw pokojowych, by umacniać globalne rozwiązania problemów regionu». W tej perspektywie wyraża nadzieję, że «ci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich ojczyzn, będą mogli do nich powrócić i żyć z godnością i w bezpieczeństwie». Jednocześnie życzy sobie, by «pomoc humanitarna mogła się zwiększyć, i by stawiała zawsze w centrum dobro osoby i każdego kraju w poszanowaniu jego własnej tożsamości». Zwracając się bezpośrednio do bliskowschodnich wiernych, Papież zaleca zwiększanie «dobrych relacji» i «współpracy» wszystkich wierzących w Chrystusa. «Cierpienia znoszone przez chrześcijan wnoszą nieoceniony wkład w sprawę jedności», przypomina, podkreślając, że jest to obecność «cenna» i szczególnie znacząca «na ziemi, gdzie narodziło się i rozpowszechniło chrześcijaństwo». Ponadto Papież przypomina o potrzebie dialogu między religiami – zwłaszcza z islamem – mówiąc, że jest to «najlepsze antidotum na pokusę fundamentalizmu religijnego». Franciszek prosi także o «zajęcie jasnego i odważnego stanowiska wszystkich zwierzchników religijnych, by potępić w sposób jednogłośny i bez dwuznaczności» przemoc stosowaną w imię religii.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI