Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

„Nie” dla przemocy w imię Boga

· Z Egiptu nowy apel Papieża ·

„Mocne i wyraźnie 'nie' dla wszelkich form przemocy, zemsty i nienawiści w imię religii lub w imię Boga”: powtórzył te słowa Papież w obecności wielkiego imama Al-Azhar i zwierzchników religijnych zgromadzonych w piątek 28 kwietnia po południu na międzynarodowej konferencji w sprawie pokoju, zorganizowanej przez tę najważniejszą instytucję akademicką islamu sunnickiego.

Nowy apel Papieża był głównym punktem pierwszego publicznego przemówienia wygłoszonego na ziemi egipskiej. W przemówieniu tym Franciszek, nawiązując do słów, które skierował do niego wcześniej wielki imam – przypomniał, że „przemoc jest zaprzeczeniem wszelkiej autentycznej religijności” i że „próby usprawiedliwienia każdej formy nienawiści w imię religii” muszą być uważane za „bałwochwalcze fałszowanie Boga”. Bowiem „tylko pokój jest święty i żadna przemoc nie może być zadawana w imię Boga”, gdyż „profanowałaby Jego imię”.

„Jesteśmy wezwani do tego, by demaskować przemoc kryjącą się pod maską sakralności”, powiedział jeszcze raz Papież, zwracając się bezpośrednio do uczestników konferencji i wzywając ich do obrony „sakralności każdego życia ludzkiego przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, społecznej, edukacyjnej czy psychologicznej”. Wyzwanie to skierował również do władz instytucjonalnych i do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, z którymi spotkał się następnie wraz z prezydentem Republiki: „Nie można budować cywilizacji – podkreślił Papież – nie odrzucając wszelkich ideologii zła, przemocy i jakiejkolwiek ekstremistycznej interpretacji, która dąży do unicestwienia drugiego człowieka i zniweczenia odmienności przez manipulowanie i obrażanie świętego imienia Boga”. I właśnie to imię rozbrzmiewało jednym głosem w ekumenicznej modlitwie, która zjednoczyła Franciszka i koptyjskiego patriarchę Teodora II na zakończenie pierwszego dnia podróży. Podpisali oni również wspólną deklarację, by potwierdzić zaangażowanie w „dążenie do widzialnej jedności w różnorodności, pod kierunkiem Ducha Świętego”.

Drugi i ostatni dzień wizyty otworzyła Msza św. odprawiana dla wspólnoty katolickiej, podczas której Papież wezwał do budowania kultury dialogu i wzajemnego poszanowania. Po południu odbyło się spotkanie modlitewne w patriarchalnym seminarium w Maadi z udziałem kapłanów i zakonników. Wieczorem Franciszek wrócił do Watykanu.

Przemówienie w Al-Azhar 

Spotkanie z władzami 

Do patriarchy koptyjskiego 

Wspólna deklaracja 

Homilia podczas Mszy św. dla wspólnoty katolickiej 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI