Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

„Nie” dla przemocy
fundamentalistycznego terroryzmu

· ​Papież jeszcze raz przypomina o dramacie chrześcijan na Bliskim Wschodzie ·

Papież na nowo potępił wojnę i „bezsensowną przemoc stosowaną przez fundamentalistyczny terroryzm” podczas audiencji dla uczestników 90. sesnji plenarnej Zgromadzenia Dzieł Pomocy dla Kościołów Wschodu (ROACO), których przyjął w czwartek 22 czerwca rano w Sali Klementyńskiej.

Nawiązując do „dramatycznych wydarzeń”, które na przestrzeni dziesięcioleci naznaczyły życie Kościołów wschodnich, Papież przypomniał w szczególności o dramacie chrześcijan w Syrii, Iraku i Egipcie, którzy padają ofiarą konfliktów zbrojnych i przemocy terrorystycznej. „Wszystkie te wydarzenia – stwierdził – każą nam przejść przez doświadczenie krzyża Jezusa”: jest ono „przyczyną wzburzenia i cierpienia, ale jednocześnie jest źródłem zbawienia”. Bowiem, potwierdził powtarzając słowa wypowiedziane nazajutrz po swoim wyborze, „jeśli idziemy bez krzyża, jeśli budujemy bez krzyża i wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana”.

W swoim przemówieniu Papież poruszył niektóre tematy omawiane podczas obrad zgromadzenia. Mówiąc o formacji seminarzystów i kapłanów, podkreślił „wybór radykalizmu wyrażany przez wielu z nich” i „heroiczność świadectwa oddania u boku ich wspólnot, często bardzo utrudzonych”. Lecz wspomniał także o usiłowaniach znalezienia „statusu społecznego” lub „roli przewodnika według kryteriów ludzkiego sukcesu lub schematów kulturowych i środowiskowych”. Aby uniknąć tego ryzyka, zalecił, by „nieustanne był umacniany styl bliskości ewangelicznej” i by chroniona była zdolność do czucia się „żywymi kamieniami przywierającymi do Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym”.

Przypominając na koniec, że „na Wschodzie, również w naszych czasach, chrześcijanie, niezależnie od tego, czy są katolikami, prawosławnymi czy protestantami – przelewają krew, przypieczętowując swoje świadectwo”, Papież nawiązał do sytuacji wiernych wschodnich „zmuszonych do emigracji”, wyrażając nadzieję, że „będą mogli zostać przyjęci w miejscach, gdzie docierają, i będą mogli żyć zgodnie z własną tradycją kościelną”.

Przemówienie Papieża po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI