Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nie bądźcie skupieni na sobie

· ​Zmartwychwstańcom Papież wskazuje ikonę Magdaleny ·

Maria Magdalena i inne kobiety, które idą z nią do grobu są „kobietami 'wychodzącymi', potrafią ryzykować”: dlatego Franciszek przedstawił „apostołkę apostołów” jako ikonę dla Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, przyjmując w sobotę 24 czerwca uczestników jego kapituły generalnej.

„Synowie duchowi Bogdana Jańskiego, apostoła polskich emigrantów we Francji w XIX w. - przypomniał papież – wybraliście na tę kapitułę temat 'Świadkowie obecności Zmartwychwstałego Pana: od wspólnoty do świata'”. Stąd wezwanie, by „byli ludźmi w drodze, 'wychodzącymi' na peryferie ludzkie, tam, gdzie trzeba nieść światło Ewangelii”. Przede wszystkim Papież zalecił im życie charyzmatem założycielskim „zarówno indywidualnie jak wspólnotowo, a w sposób szczególny na drogach rozczarowania i opuszczenia”.

Franciszek przypomniał, że liczni są jeszcze „ci, którzy czekają” na „dobrą nowinę”, i podkreślił, że nie „wolno ich jej pozbawiać. Jeśli zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą największą pewnością i najcenniejszym skarbem, czy możemy nie biec, by je głosić innym?”, zapytał dodając: „A konkretnym sposobem jej ukazywania jest życie braterskie we wspólnocie”. Zresztą, dodał, „inny człowiek jest darem, którym nie wolno manipulować ani gardzić; darem, który należy przyjąć z szacunkiem, ponieważ w nim, zwłaszcza jeśli jest słaby i wątły, wychodzi mi naprzeciw Chrystus”. W związku z tym Papież wezwał również zmartwychwstańców, by „byli budowniczymi wspólnot ewangelicznych, a nie zwykłymi ich 'konsumentami'; by traktowali braterskie życie we wspólnocie jako pierwszą formę ewangelizacji”, wyrażając na koniec życzenie, „by wspólnoty była otwarte na misję i unikały koncentrowania się na samych sobie”.

Później Papież spotkał się z delegacją działaczy i pływaków zrzeszonych we Włoskiej Federacji Pływackiej z okazji 54. zawodów Trofeum Siedmiu Wzgórz, odbywających się w Rzymie od 23 do 25 czerwca. „W kontakcie z wodą – powiedział do nich – uczycie się, jak wstrętne jest wszystko to, co zatruwa, w sporcie i w życiu”.

Do uczestników kapituły generalnej zmartwychwstańców  

Do delegacji działaczy i zawodników z włoskiej Federacji Pływackiej

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI