Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nic nie usprawiedliwia przemocy

· Bliski Wschód głównym tematem spotkania z nuncjuszami apostolskimi i z patriarchą Marem Dinkhą IV ·

Nie istnieją „racje religijne, polityczne czy ekonomiczne”, które by usprawiedliwiały okrutne akty przemocy na Bliskim Wschodzie w stosunku do „setek tysięcy niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci”. W dniu, w którym rozpoczęło się w Watykanie spotkanie nuncjuszy apostolskich tego regionu z przełożonymi Kurii Rzymskiej, Papież Franciszek po raz kolejny zabrał głos w obronie chrześcijan i innych mniejszości religijnych, będących przedmiotem prześladowań zwłaszcza w Iraku i w Syrii.

„Kiedy myślimy o ich cierpieniu, w sposób naturalny wychodzimy poza różnice obrządku czy wyznania: w nich jest ciało Chrystusa, które dziś nadal jest ranione, bite, upokarzane”, powiedział do katolikosa patriarchy Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mara Dinkhy IV, z którym spotkał się w czwartek rano, 2 października, po wcześniejszym wzięciu udziału w otwarciu obrad szczytu nuncjuszy, zorganizowanego w związku z poważną sytuacją, jaka zaistniała w ostatnich miesiącach na Bliskim Wschodzie. Zwołani do Watykanu z woli Papieża, obradujący do 4 października przedstawiciele papiescy obecni w tym regionie odbywają spotkania w bibliotece Sekretariatu Stanu, rozważając temat: „Obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. W spotkaniu uczestniczą także przełożeni z Sekretariatu Stanu i dykasterii Kurii Rzymskiej, bezpośrednio zainteresowani tą kwestią, oraz stali obserwatorzy Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i w Genewie, a także nuncjusz apostolski przy Unii Europejskiej.

Jest to „wyraz bliskości i zatroskania” Papieża tą ważną kwestią – wyjaśnia w oświadczeniu dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej o. Federico Lombardi. Papież Franciszek chciał osobiście rozpocząć obrady, dziękując uczestnikom i wyrażając w słowach bardzo serdecznych swoje zatroskanie warunkami wojennymi, w jakich żyje ludność w bardzo wielu miejscach, oraz zjawiskiem terroryzmu, dla którego życie osób nie ma żadnej wartości. Ponadto nawiązał do sprawy handlu bronią, który jest u podłoża tak wielu problemów, i wspomniał o dramacie humanitarnym, jaki przeżywają liczne osoby, zmuszone opuścić swoją ojczyznę. Wreszcie, podkreślając znaczenie modlitwy, wyraził ufność, że zostaną podjęte inicjatywy i działania na wielu szczeblach w celu wyrażenia solidarności całego Kościoła z chrześcijanami Bliskiego Wschodu, obejmujące także wspólnotę międzynarodową i wszystkich ludzi dobrej woli, tak aby odpowiedzieć na potrzeby bardzo wielu osób, które cierpią w tym regionie.

Przed południem głos zabrali także kardynał Sekretarz Stanu, który zaprezentował zgromadzenie, uwydatniając jego znaczenie i cele, oraz kardynał prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, który zreferował ogólnie sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie, wskazując na różne aspekty tej kwestii i zapoczątkowując interesującą dyskusję z uczestnikami. Następnie przedstawiciele papiescy w Syrii i Iraku poinformowali o sytuacji chrześcijan w tych krajach, a kardynał przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” wypowiedział się na temat roli Kościoła w sytuacji kryzysu humanitarnego. Kolejna dyskusja zakończyła poranne obrady. Po południu przewidziane są referat kardynała przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na temat perspektyw dialogu religijnego z islamem oraz wyzwań, jaki stają przed chrześcijanami na Bliskim Wschodzie, oraz sprawozdanie kard. Fernanda Filoniego z jego niedawnej wizyty w Iraku jako osobistego wysłannika Papieża. Po kolejnej dyskusji dzisiejsza sesja kończy się modlitwą Nieszporów. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI