Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nasze podziękowanie Papieżowi

Żegnając ze wzruszeniem Benedykta XVI, chcemy mu przede wszystkim podziękować. Podziękować za zgodę na to, aby „L'Osservatore Romano” zostało wzbogacone o dodatek miesięczny poświęcony kobietom w Kościele, podziękować za to, że od samego początku zechciał umożliwić kobietom udział w tworzeniu jego gazety, zarówno w charakterze  współpracownic, jak i dziennikarek. Nasz miesięcznik istnieje dzięki niemu. A wiemy, że to otwarcie się na kobiety nie było odosobnionym aktem jego pontyfikatu: w ciągu tych ośmiu lat nie tylko wzrosła pod względem liczebnym i jakościowym obecność kobiet w Watykanie, ale w swoich pismach i wywiadach Papież Ratzinger zawsze twierdził, że trzeba uznać potrzebę obecności kobiet w Kościele i ich słuchać. Broniąc pobożności maryjnej i dowartościowując ją – najwyższy przejaw znaczenia roli kobiety w sercu tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej – napisał on: „Pomijanie kobiety w całokształcie teologii oznacza negowanie stworzenia i wybrania (historii zbawienia), a zatem unieważnienie objawienia”. Jesteśmy mu wdzięczne także za obronę naturalnej różnicy płci, w przeciwieństwie do teorii gender , przy uznaniu wszak „ontologicznej równości” mężczyzny i kobiety: „są jednym rodzajem i mają tę samą godność” we wzajemnej zależności, która istnieje w każdej istocie ludzkiej i prowadzi ją do drugiego człowieka. Zdaniem Benedykta XVI, ta wzajemna zależność jest okazją do wzrostu: „Człowiek został stworzony jako potrzebujący drugiego, aby mógł wyjść poza siebie”. Ale ta potrzeba stanowi także potencjalny dramat: „Razem stanowić będą jedno ciało, jedną istotę ludzką. W tych słowach zawiera się cały dramat niepełności dwóch rodzajów, wzajemnej zależności, miłości”. Wzajemnej zależności, która przy różnorodności charyzmatów winna być uznawana także w życiu Kościoła, czyniąc go bardziej żywym i dynamicznym, nowszym.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI