Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nasze drugie urodziny

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o chrzcie ·

Dla chrześcijanina chrzest to „drugie urodziny: święto ponownych narodzin”. Podkreślił to Papież podczas audiencji generalnej 11 kwietnia. Wiernym zgromadzonym na placu św. Piotra Papież – po zakończeniu w ubiegłą środę cyklu katechez o Mszy św. - przedstawił rozważanie o sakramencie, „który rozpalił w nas życie chrześcijańskie” i „pozwala Chrystusowi Panu zamieszkać w naszej osobie, a nam zanurzyć się w Jego tajemnicy”.

Przypominając, że greckie słowo „chrzcić” znaczy „zanurzać”, Franciszek wyjaśnił, że chrzest „zanurza nas w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, zatapiając w chrzcielnicy starego człowieka, zdominowanego przez grzech oddzielający od Boga, i sprawiając, że rodzi się nowy człowiek, odnowiony w Jezusie”. Są to zatem „powtórne narodziny”. Dlatego papież, zwracając się bezpośrednio do zgromadzonych wiernych, poprosił każdego, by przypomniał sobie datę swojego chrztu i by „nigdy jej nie zapominał”, bo to jest „dzień, w którym Jezus wszedł we mnie, Duch Święty wszedł we mnie”.

Oprócz tego, że jest źródłem „odnowy”, chrzest „pozwala Chrystusowi ńyć w nas, a nam żyć w jedności z Nim, by współpracować w Kościele, każdy zgodnie ze swoją sytuacją, na rzecz przeobrażenia świata”. I tak, po jego otrzymaniu, sakrament inicjacji chrześcijańskiej „oświeca nasze całe życie, kierując nasze kroki aż do Jerozolimy w niebie”.

Papież zwrócił uwagę, że „dzieci, od czasów starożytnych, były chrzczone w wierze rodziców”. I na ten temat dodał parę słów od siebie, odkładając na bok przygotowany tekst. „Niektórzy – powiedział – myślą: po co chrzcić dziecko, które nie rozumie? Miejmy nadzieję, że urośnie, zrozumie i samo poprosi o chrzest”. Lecz, dodał, „znaczy to, że nie mamy zaufania do Ducha Świętego, bo kiedy chrzcimy dziecko, w to dziecko wchodzi Duch Święty, a Duch Święty sprawia, że w dziecku, od dziecka rozwijają się cnoty chrześcijańskie, które później wydadzą owoce”. A zatem, według Franciszka, „zawsze trzeba dawać wszystkim, wszystkim dzieciom tę możliwość, by miały w sobie Ducha Świętego, który będzie je prowadził przez życie”. Stąd apel: „Nie zapominajcie chrzcić dzieci!”.

Na zakończenie Papież powtórzył, że chrzest „jest zawsze darem darmowym dla wszystkich, dorosłych i niemowląt”. Lecz „dar ten przyjmuje się i wydaje owoce w glebie ożywianej przez wiarę”. Dlatego przyrzeczenia chrzcielne „muszą być odnawiane codziennie, aby chrzest 'upodabniał do Chrystusa', bo ten, kto go otrzymał, „przypomina Chrystusa, przemienia się w Chrystusie”.

Audiencja generalna po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI