Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Naprzód podzieleni

· Podczas szczytu w Brukseli przywódcy Unii Europejskiej szukają wspólnej strategii w odniesieniu do imigracji ·

Trzykrotnie zwiększono środki na misję Triton, lecz pozostaje otwarta kwestia przyjmowania

Czyniąc kroki naprzód i dzieląc się wewnętrznie, Europa poszukuje wspólnej strategii odnośnie do imigracji. Nadzwyczajne posiedzenie Rady UE w Brukseli, zwołane po straszliwej katastrofie, do której doszło w ubiegłą sobotę, przyniosło wczoraj pewne rezultaty, ale najbardziej delikatna sprawa pozostała otwarta: przydzielanie migrantów krajom członkowskim.

Znamienna jest w tym sensie linia przyjęta przez Wielką Brytanię, która ujawnia punkty sporne: premier David Cameron zaofiarował środki – okręt i trzy helikoptery – ale pod warunkiem, że «osoby, którym udzielimy pomocy, zostaną przetransportowane do najbliższego kraju, tzn. do Włoch, i nie będą mogły prosić o azyl w Wielkiej Brytanii». Kwestia ta będzie zatem głównym tematem najbliższego zebrania przywódców, które ma się odbyć 13 maja. Odnośnie do kilku konkretnych spraw udało się w Brukseli znaleźć jednak porozumienie. Postanowiono zwiększyć finansowanie misji Triton i Poseidon. Otrzymają one natychmiast trzykrotnie więcej pieniędzy i sprzętu. Inne punkty krzyżowe uzgodnione przez przedstawicieli 28 krajów to walka z przemytnikami, zgodnie z prawem międzynarodowym, oraz usiłowanie zapobiegania imigracji przez serię wspólnych inicjatyw, zwłaszcza na płaszczyźnie politycznej. Grupa 28 potwierdziła konieczność solidarności z granicznymi krajami członkowskimi, z Włochami na czele. Tymczasem dziś doszło do nowej tragedii imigracji w Macedonii, byłej Republice Jugosławii. Po pociąg dostała się grupa pięćdziesięciu nielegalnych migrantów, którzy zmierzali w stronę Belgradu. Zginęło 14 osób.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI