Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Naprawdę wydarzyło się coś wielkiego

· Soborowe pisma Josepha Ratzingera ·

Cenne narzędzie do zrozumienia i interpretacji Vaticanum II w oparciu o jego teksty

Joseph Ratzinger jako teolog przyczynił się do nadania kształtu Soborowi Watykańskiemu II i towarzyszył mu przez wszystkie jego fazy. Miał znaczny udział w powstaniu najrozmaitszych tekstów, najpierw u boku arcybiskupa Kolonii, kard. Josepha Fringsa, a później jako samodzielny członek różnych komisji.

W fazie recepcji niestrudzenie przypomina, że Sobór należy oceniać i pojmować w świetle jego autentycznego zamysłu. Sobór jest integralną częścią historii Kościoła, dlatego można go właściwie zrozumieć tylko wówczas, gdy weźmie się pod uwagę ten kontekst dwóch tysięcy lat. W swojej przedmowie do niniejszej książki Papież Benedykt XVI tak opisał zadanie Soboru: „Dostrzeżenie tej utraty czasu teraźniejszego przez chrześcijaństwo oraz wynikającego stąd zadania dobrze wyrażało słowo 'aggiornamento' . Chrześcijaństwo musi być obecne w teraźniejszości, aby nadawać kształt przyszłości”.

Jako siódmy tom Opera omnia ukazuje się więc teraz zbiór – w ujęciu chronologicznym i systematycznym – pism Josepha Ratzingera na temat nauczania soborowego, właśnie na czas 50. rocznicy Vaticanum II . Punktem wyjścia wszystkich jego wypowiedzi na temat Soboru jest tekst zatwierdzony w oryginale łacińskim, z którego wynika wola ojców w jej pierwotnej formie. Każdy, kto chce zrozumieć Vaticanum II , musi uważnie rozpatrzyć wszystkie konstytucje, dekrety i deklaracje, gdyż one same, w swojej jedności, stanowią ważne dziedzictwo Soboru. A w niniejszej książce jest należycie udokumentowany, w sposób jasny i dokładny, także ten decydujący krok ku przyjęciu Soboru.

Sam Sobór Watykański II oświadczył, że, „zamierza (…), w łączności z nauczaniem soborów Trydenckiego i Watykańskiego I, przedłożyć autentyczną naukę o Bożym objawieniu i jego przekazywaniu, aby wszyscy ludzie, słuchając orędzia o zbawieniu, wierzyli, wierząc, ufali, ufając zaś, miłowali” (Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum , 1). Sobór nie chce głosić żadnej innej wiary, lecz, w duchu ciągłości z poprzednimi soborami, pragnie ją uobecniać.

Siódmy tom Gesammelte Schriften zbiera w jedną całość prace rozproszone i różnego pochodzenia, dając tym samym czytelnikowi narzędzie do zrozumienia i interpretacji Soboru Watykańskiego II w oparciu o jego teksty. W przedmowie do książki Papież Benedykt wspomina atmosferę, jaka panowała przed otwarciem Soboru: „Był to czas niezwykłych oczekiwań. Miało się wydarzyć coś wielkiego”. Skoro po 50 latach od tego wydarzenia historycznego oglądamy się wstecz, można powiedzieć naprawdę z przekonaniem, że rzeczywiście „wydarzyło się” coś wielkiego! Sobór otwiera drogę Kościoła ku przyszłości i jawi się jako podstawowe narzędzie nowej ewangelizacji.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI