Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Należy słuchać wołania ziemi i ubogich

· Apel Papieża w związku z Dniem Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego ·

Na zakończenie audiencji generalnej w środę 30 sierpnia Papież Franciszek zaapelował o to, aby „słuchać wołania ziemi i krzyku ubogich”. Wiernym obecnym na placu św. Piotra Papież przypomniał, że 1 września jest obchodzony Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, przy okazji którego zostanie opublikowane przesłanie, przygotowane wspólnie z Ekumenicznym Patriarchą Bartłomiejem. „W nim – wyjaśnił Papież – zachęcamy wszystkich do przyjęcia postawy szacunku i odpowiedzialności za świat stworzony”. I tu odwołał się do „osób odgrywających wpływowe role”, napominając, by zwracały uwagę zwłaszcza na potrzeby ostatnich, „którzy najbardziej cierpią wskutek zaburzenia równowagi ekologicznej”.

Wcześniej, kontynuując katechezy na temat nadziei, Franciszek mówił o „pamięci o powołaniu”. A z ewangelicznego opowiadania o powołaniu Jana i Andrzeja zaczerpnął inspirację do refleksji nad „pytaniem o sens”, kryjącym się w sercu ludzi młodych. „Smutny jest widok młodych-emerytów”, zauważył, odnosząc się do tych, którzy „do niczego nie dążą” i „postarzeli się przedwcześnie”. Jezus, przeciwnie, jest „Tym, kto rozpala” i wzbudza w swoich rozmówcach „pragnienie życia i szczęścia”, skłaniając obydwu uczniów do tego, by stali się „misjonarzami tamtego spotkania” i do zapamiętania „na zawsze tamtego dnia, który oświecił i ukierunkował ich młodość”.

Jak zatem można odkryć swoje powołanie? „Można je odkryć na wiele sposobów – odpowiedział Papież – a ten fragment Ewangelii mówi nam, że pierwszym wskaźnikiem jest radość ze spotkania z Jezusem”. Pan bowiem „nie chce ludzi, którzy idą za Nim niechętnie, nie mają w sercu powiewu radości”; pragnie raczej „osób, które doświadczyły, że przebywanie z Nim daje ogromne szczęście, które można odnawiać każdego dnia w życiu”. Dlatego właśnie „uczeń królestwa Bożego, który nie jest radosny, nie ewangelizuje tego świata”. Zatem chrześcijanin, tak jak Maryja, jest powołany do strzeżenia „płomienia” swojego pierwszego spotkania z Jezusem i do pielęgnowania „zdrowych marzeń”. Bóg bowiem, stwierdził Franciszek, „pragnie, abyśmy byli zdolni marzyć tak jak On i z Nim, podczas gdy wędrujemy zwracając uwagę na rzeczywistość. A jeśli marzenie wygasa, trzeba zacząć marzyć na nowo, sięgając z nadzieją do pamięci o początkach”.

Audiencja generalna  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI