Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Należy inwestować w życie i rodzinę

· Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» Papież wyraża życzenie, by Europa była kontynentem, na którym będzie chroniona godność każdej istoty ludzkiej ·

Osoby konsekrowane wzywa, by rozpoznawały mądrość słabości w społeczeństwie hołdującym skuteczności

«Należy inwestować w życie i rodzinę, również po to, by skutecznie odpowiedzieć na obecny kryzys». Benedykt XVI ponowił apel do biskupów włoskich z okazji Dnia Życia, który był obchodzony w niedzielę 3 lutego. Witając członków Ruchu na rzecz Życia i przedstawicieli wydziałów medycyny i chirurgii rzymskich uniwersytetów, którzy uczestniczyli w spotkaniu na modlitwie «Anioł Pański» na placu św. Piotra, Papież wyraził w sposób szczególny życzenie, by «Europa była zawsze miejscem, gdzie  chroni się  godność każdej istoty ludzkiej». Uprzednio, nawiązując do ewangelicznego epizodu, opowiadającego o Jezusie, który zabiera głos w synagodze w Nazarecie, Papież przypomniał, że «prawdziwy prorok słucha tylko Boga i służy prawdzie, jest też gotowy sam za to zapłacić». I «prawdą jest – uściślił – że Jezus jest prorokiem miłości, lecz miłość ma swoją prawdę. A wręcz miłość i prawda są dwoma imionami tej samej rzeczywistości, są dwoma imionami Boga», co mówi wyraźnie hymn o miłości zawarty w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. «Wierzyć w Boga znaczy wyrzec się własnych uprzedzeń i zaakceptować konkretne oblicze, w którym On się objawił: człowieka Jezusa z Nazaretu», wyjaśnił Benedykt XVI, dodając: «A ta droga prowadzi również do rozpoznania Go i służenia Mu w innych».

To zadanie Papież wskazał także licznym zakonnikom i zakonnicom, którzy uczestniczyli w Mszy św. odprawianej w Bazylice Watykańskiej w sobotę 2 lutego po południu, w święto Ofiarowania Pańskiego, XVII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. «Wzywam was, byście pamiętali o 'pierwszej miłości', którą Pan Jezus Chrystus rozpalił wasze serca», powiedział do nich. Dlatego «należy z Nim przebywać w ciszy adoracji, i tym samym rozbudzać chęć i radość dzielenia z Nim życia, wyborów, posłuszeństwa w wierze, błogosławieństwa ubogich, radykalizmu miłości». Właśnie «wciąż na nowo rozpamiętując to spotkanie miłości – podkreślił – zostawiacie wszystko, by być z Nim i jak On służyć Bogu i braciom». Z wiarą, dodał, «która potrafi rozpoznać mądrość słabości» w społeczeństwie, które hołduje «skuteczności i sukcesowi». Również po to, by odpowiedzieć «prorokom nieszczęścia, którzy głoszą koniec bądź brak sensu życia konsekrowanego w Kościele naszych dni».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI