Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Najpiękniejsze wspomnienie z Soboru

· Wizyta Benedykta XVI w Domu Ad Gentes księży werbistów w Nemi ·

Dziś, w poniedziałek 9 lipca, poranek Benedykta XVI wypełniły wspomnienia związane z okresem, kiedy jako młody teolog uczestniczył w Soborze Watykańskim II. Papież udał się bowiem do ośrodka misjonarzy werbistów nad jeziorem Nemi.

Czterdzieści siedem lat po zakończeniu prac soborowej komisji ds. misji, w których brał udział, Joseph Ratzinger wrócił w to miejsce, by spotkać się ze 125  uczestnikami Kapituły Zgromadzenia Słowa Bożego, zebranymi w strukturze noszącej imię soborowego dekretu o działalności misyjnej Kościoła: Ad gentes.

Była to wizyta w formie prywatnej i od pierwszych chwil stała się ona dla Papieża okazją do powrotu umysłem i sercem do owych dni, z których  pozostały mu «bardzo piękne wspomnienia, być może najpiękniejsze z całego Soboru». Niezapomniane momenty, spędzone «wśród zieleni», w kontakcie z «tchnieniem natury», na «świeżym powietrzu», w towarzystwie «tylu wielkich teologów». I tak wracają we wspomnieniach ważne postaci okresu soborowego: przełożony generalny werbistów o. Schütte, człowiek «pełen misyjnego zapału», który wybrał – jak powiedział Papież o sobie - «teologa mało znaczącego, bardzo młodego, zaproszonego nie wiem dlaczego. Ale był to dla mnie wielki dar». Był także bp Fulton Sheen, który urzekał zgromadzonych swoimi wieczornymi rozmowami, dominikanin Yves Congar i wielcy specjaliści w dziedzinie misjologii z Lowanium. «Bardzo mnie to wzbogaciło duchowo», powiedział w odniesieniu do kontrowersji między szkołą z Lowanium i szkołą z Münster, dotyczącej głównego celu misji. Benedykt XVI przyznał, że w rzeczywistości «nigdy nie zrozumiał» przyczyn owej kontrowersji, ponieważ w jego uznaniu «wszystko łączyło się w jednej dynamice, jaką jest potrzeba niesienia światła Słowa Bożego, światła miłości Boga światu i głoszenia budzącego nową radość».

Na koniec, zwracając się do uczestników Kapituły, Papież powiedział, że cieszy się widząc, iż rodzina werbistów rozwija się w tak wielu krajach.

«To jasne, że dynamizm misyjny żyje – stwierdził  - a żyje tylko wtedy, gdy Ewangelia daje radość, gdy doświadczamy dobra, które pochodzi od Boga, które musi i chce być przekazywane».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI