Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nadzieja na nowy świat

· Rozpoczęcie obrad zgromadzenia Krajowej Rady Kościołów w Indiach ·

„Wybrany temat jest znamienny dla obecnych czasów i o wiele bardziej jeszcze w kontekście Indii: całe stworzenie Boże, które cierpi pośród codziennych zagrożeń, udręk i trudów, żyje z nadzieją na nowy świat, w którym górę wezmą sprawiedliwość i pokój i będzie zapewnione życie wszystkich” – tymi słowami przewodniczący, metodystyczny biskup Taranath S. Sagar, zaprezentował XXVII Zgromadzenie Krajowej Rady Kościołów w Indiach (NCCI), które odbywa się w Bangalore w dniach od 25 do 28 kwietnia. Temat: „Ewangelia w świecie, który cierpi”, uważany jest za istotny dla pogłębienia dialogu ekumenicznego w Indiach oraz relacji chrześcijan ze społeczeństwem; ma też być – jak się podkreśla – refleksją przygotowawczą do zgromadzenia generalnego Światowej Rady Kościołów (WCC), które odbędzie się w Pusanie w Korei Południowej w 2013 r.

Zdaniem biskupa, spotkanie musi być przede wszystkim czasem, w którym „nadzieja Ewangelii będzie mogła być przeżywana jako rzeczywiste wsparcie dla chrześcijan w rozpoznawaniu i potwierdzaniu wszystkich znaków, dzięki którym świat, który cierpi, będzie mógł dostąpić chwały”. NCCI, która w 2014 r. będzie obchodziła stulecie jej założenia, gromadzi ponad 13 mln chrześcijan, prawosławnych i protestantów indyjskich, a także grupy i stowarzyszenia ekumeniczne, które działają na rzecz umacniania jedności Kościoła, organizując szereg inicjatyw i refleksji, wśród których opracowywanie programów oświatowych i społecznych, mających sprzyjać równości, sprawiedliwości i pokojowi. Zgromadzenie, które odbywa się co cztery lata, jest w szczególności okazją, by ocenić publicznie i kolegialnie to, co jest robione z myślą o przeżywaniu jedności Kościoła pośród różnorodnych tradycji chrześcijańskich obecnych w tym kraju oraz dla opracowania ramowych programów na najbliższe cztery lata, wybierając priorytety tak, aby uwzględnić najogólniejsze wymogi ruchu ekumenicznego i coraz ściślejszych stosunków z Kościołem katolickim w Indiach. Uczestniczy w nim ponad 500 delegatów, z których część reprezentuje międzynarodowe organizacje ekumeniczne. Program, który przewiduje m.in. wystąpienie pastora Olava Fykse Tveita, sekretarza generalnego WCC, obejmuje także szereg spotkań przy okrągłym stole poświęconych specyficznym tematom, jak aktualny stan dialogu ekumenicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Azji, i świadectwom o coraz bardziej aktywnej roli chrześcijan w społeczeństwie w zakresie obrony praw człowieka.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI