Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nadzieja dla społeczeństwa

· Franciszek podkreśla znaczenie rodzin wielodzietnych ·

I przypomina, że w interesie państwa jest inwestowanie w nie

„W świecie naznaczonym egoizmem rodzina wielodzietna jest szkołą solidarności i dzielenia się; a takie postawy są korzystne dla całego społeczeństwa”. Mocno o tym przekonany, Papież Franciszek przyjął na audiencji w niedzielę rano, 28 grudnia, Krajowe Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych (ANFN), które świętuje dziesięciolecie działalności. W święto Świętej Rodziny z Nazaretu Papież spotkał się w Auli Pawła VI z rodzinami mającymi co najmniej czworo dzieci i stwierdził, że „niestety, instytucje państwowe nie zawsze” pomagają tym środowiskom znosić „wszystkie trudności i ciężary życia”, jakie na nie spadają. 

Przypominając, „że Konstytucja włoska w art. 31. domaga się szczególnych względów dla rodzin wielodzietnych”, Papież zwrócił uwagę, że ta zasada „nie znajduje należytego odzwierciedlenia w faktach. Pozostaje w sferze słów”. Stąd wyrażenie nadziei – „także mając na uwadze niski wskaźnik urodzin, jaki odnotowuje się od dłuższego czasu” w tym kraju i w całej Europie – „na zwiększenie uwagi ze strony polityki i urzędników państwowych na każdym szczeblu, aby dać tym rodzinom przewidziane wsparcie”. Bowiem, dodał, jeżeli jest prawdą, że „każda rodzina jest komórką społeczeństwa”, to tym bardziej „rodzina wielodzietna jest komórką bogatszą, bardziej żywotną, i państwo jak najbardziej ma interes w tym, aby w nią inwestować”.

Zresztą, kontynuował Papież, w takich rodzinach „synowie i córki są bardziej zdolni do braterskiej wspólnoty od wczesnego dzieciństwa”, a „różne pokolenia spotykają się i sobie pomagają”. Po pochwale zaangażowania Stowarzyszenia, „które powstało w mieście bł. Pawła VI, Brescii”, Papież zapewnił na koniec, że modli się „w szczególności w intencji rodzin najbardziej udręczonych kryzysem gospodarczym, tych, w których tato lub mama stracili pracę”; oraz w intencji „rodzin doświadczonych w sferze najdroższych uczuć, a także tych, które odczuwają pokusę, by ulec samotności i podziału”. W zamian prosił o modlitwy za niego, określając siebie żartobliwie jako „dziadek wszystkich”. I właśnie do roli dziadków powrócił później, przemawiając do wiernych, którzy przybyli na plac św. Piotra na modlitwę Anioł Pański. Na zakończenie modlitwy maryjnej Papież wspomniał także o „pasażerach samolotu malezyjskiego, który zaginął w czasie lotu z Indonezji do Singapuru”, a także tych ze „statków płynących przez Adriatyk”, na których doszło do dwóch poważnych wypadków.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI