Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Nadużycia turystyki niszczą życie ludzi

· Przesłanie Benedykta XVI na odbywający się w Cancún w Meksyku VII Światowy Kongres Duszpasterstwa Turystyki ·

„Inna turystyka”, która „szanowałaby godność osób i narodów”, a byłaby wolna od „najbardziej haniebnych form” wynaturzeń, które mogą zniszczyć „pod względem moralnym, psychologicznym i zdrowotnym życie osób, licznych rodzin, a niekiedy całych wspólnot”.

Papież bez ogródek piętnuje utrzymującą się plagę „turystyki seksualnej”, jak również nikczemną praktykę „handlu ludźmi w celach seksualnych bądź dla przeszczepu narządów”. Nawiązuje on do tych niezwykle smutnych zjawisk w przesłaniu skierowanym do uczestników VII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Turystyki, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, który rozpoczął się dziś rano, w poniedziałek 23 kwietnia, w Cancún w Meksyku, a zakończy się w piątek 27 kwietnia.

Temat kongresu – „Inny model turystyki” – sprzyja rozważaniom „na temat niebezpieczeństw” i „negatywnych czynników”, powszechnie zagrażających charakterystycznemu dla naszej epoki zjawisku, które tymczasem winno być pojmowane jako „uprzywilejowana przestrzeń – pisze Benedykt XVI – dla wzmocnienia fizycznego i duchowego”, a także okazja do „spotkania tych, którzy należą do innych kultur”, i „zbliżenia się do przyrody”. Jako to, co  sprzyja – pisze w dalszym ciągu Papież – „słuchaniu, kontemplacji, tolerancji i pokojowi, dialogowi i harmonii pośród różnorodności”, aby odkryć via pulchritudinis , która prowadzi do Boga.

Tymczasem wszystkiemu temu zagrażają „ludzie pozbawieni skrupułów”. Stąd misja –  obowiązująca w szczególności osoby zajmujące się duszpasterstwem turystyki, a także osoby, które turystyką interesują się z racji zawodowych, oraz „całą wspólnotę międzynarodową” – mająca na celu, „zwiększenie czujności, zapobieganie i przeciwdziałanie tym wynaturzeniom”. Nauka społeczna Kościoła, propagowanie zwiedzania „dzieł, które rodzą się z wiary”, oraz takiego wykorzystywania wolnego czasu, aby służył  rozwojowi pod względem ludzkim i duchowym – to drogi wskazane przez Papieża dla turystyki „etycznej i odpowiedzialnej”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI