Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Na świecie jest 244 mln migrantów

· Azja jest głównym obszarem, skąd pochodzą ·

Zjawisko migracji z jej dramatycznymi konsekwencjami obejmuje cały świat, a nie tylko jeden kontynent czy kraj. Fale przybywających, które zalewają Europę, to zaledwie mała część rzeczywistości o wiele bardziej złożonej i globalnej. Wykazuje to ostatnie wydanie International Migration Report Organizacji Narodów Zjednoczonych, który analizuje szczegółowo mety, pochodzenie, koncentrację osób migrujących za granicę. Z dokumentu wyłania się po raz pierwszy pełny obraz, ukazujący drugą stronę globalizacji.

Liczba osób, żyjących w kraju innym niż ten, w którym się urodziły, pod koniec 2015 roku sięgała 244 mln. Ta rzesza „cudzoziemców” od początku wieku zwiększyła się o 41%. A kontynent azjatycki, z którego 104 mln osób zamieszkiwało gdzie indziej w 2015 r., jest pierwszym obszarem, z którego pochodzą. Niemal połowa ogółu migrującej ludności na świecie składa się z Hindusów (16 mln), Chińczyków (10 mln), mieszkańców Bangladeszu i Pakistanu. Również Europa odgrywa główną rolę w diasporze – z 62 mln (25% ogółu światowego), w tym Rosjanie i Ukraińcy są w czołówce (11 i 6 mln).

Raport Narodów Zjednoczonych analizuje także sylwetkę migrantów międzynarodowych. Jeżeli chodzi o rodzaj, wskaźnik kobiet zmalał (z 49,1 do 48,2%) od 2000 r. do 2015 r., jednak Europa jak i Ameryka Północna są obszarami, gdzie procent migrantek jest najwyższy (ok. 52%), przede wszystkim z powodu licznej obecności osób starszych oraz perspektyw dłuższego życia kobiet. Co do średniej wieku, dokument Narodów Zjednoczonych wskazuje na wzrost z 38 do 39 lat migrantów, przy czym Afrykańczycy okazują się młodsi (od 28 do 29 lat). Wzrosła w rozważanym okresie również populacja migrantów poniżej 20 roku życia: jest ich 37 mln – 15 % ogółu.  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI