Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Na pomoc andyjskim kobietom

Na świecie jest jeszcze 774 mln dorosłych analfabetów, z których 493 mln to kobiety pozbawione dostępu do podstawowych praw. Wielu z nich żyje wzdłuż łańcucha Andów. Wśród inicjatyw na rzecz rozwoju człowieka we wspólnotach andyjskich, podejmowanych w przekonaniu, że brak umiejętności czytania i pisania prowadzi do sytuacji wyizolowania i marginalizacji, Escuela Campesina de Educación y Salud organizuje od 1989 r. działalność ukierunkowaną na poprawę warunków życia ludności wiejskiej w regionie Piura w Peru.

Konkretnie w prowincji Ayabaca (jednej z ośmiu prowincji regionu Piura) przy wsparciu katolickiej organizacji pozarządowej Manos Unidas realizowany jest program na rzecz promocji integralnego rozwoju ludności wiejskiej, który obejmuje w szczególności kobiety i dzieci. Aktualnie objętych jest nim 780 rodzin, których dochód miesięczny wynosi poniżej 40 euro. Program ma na celu polepszenie warunków żywieniowych i sanitarnych, ochronę środowiska, poprzez zastosowanie zrównoważonych działań rolno-ekologicznych, umacnianie demokracji i równości płci, dowartościowanie kultury i tradycji lokalnych. Różne zakłady (jak podaje agencja Fides) zajmują się nauką czytania i pisania i przygotowywaniem do korzystania z praw obywatelskich, w szczególności mając na uwadze kobiety. W istocie przyświeca temu nadzieja, że w ten sposób dostarczy się im narzędzi, pozwalających odgrywać kierownicze role w konkretnych codziennych sprawach, jak zarządzanie żywnością i zasobami wody.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI