Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Na drzewie z Zacheuszem

· Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» Papież przypomina, że Jezus jest niestrudzony w przebaczaniu ·

W Bazylice Watykańskiej modli się za zmarłych kardynałów i biskupów

«Jezus jest miłosierny i niestrudzenie zawsze przebacza». Przypomniał o tym Papież Franciszek podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» w niedzielę 3 listopada, przedstawiając wiernym obecnym na placu św. Piotra naukę płynącą z ewangelicznego epizodu o nawróceniu Zacheusza. «Nie ma takiego zawodu czy pozycji społecznej, nie ma takiego grzechu czy przestępstwa jakiejkolwiek natury, który mógłby wymazać z pamięci i z serca Boga choćby jedno z Jego dzieci».

«Ten człowiek niskiego wzrostu, odpychany przez wszystkich i daleki od Jezusa – powiedział w odniesieniu do postaci zwierzchnika celników Jerycha – jest jakby zagubiony w anonimowości; lecz Jezus go woła, a to imię, 'Zacheusz', w języku tamtej epoki ma piękne znaczenie, bogate w aluzje: 'Zacheusz' znaczy bowiem 'Bóg pamięta'».

Faktycznie, dodał, Pan «nie zapomina o nikim z tych, których stworzył; On jest Ojcem, zawsze w czujnym i pełnym miłości oczekiwaniu, że w sercu syna na nowo narodzi się pragnienie, by wrócić do domu. I kiedy rozpoznaje to pragnienie, nawet mało wyraźne, a wielokrotnie niemal nieświadome, od razu  staje przy nim i swoim przebaczeniem sprawia, że jego droga nawrócenia i powrotu staje się lżejsza».

Papież, aby lepiej przedstawić swoją ideę, posłużył się «śmiesznym gestem»  Zacheusza, który wszedł na drzewo. Jest to gest śmieszny, ale też «gest zbawienia». I zwracając się metaforycznie do tysięcy osób zgromadzonych na placu św. Piotra, powiedział: «mówię do ciebie: jeśli masz ciężar na sumieniu, jeśli wstyd ci z powodu wielu rzeczy, które zrobiłeś, zatrzymaj się na chwilę, nie bój się. Pomyśl, że ktoś na ciebie czeka, bo nigdy nie przestał o tobie pamiętać; a ten ktoś jest twoim Ojcem, jest Bogiem, który na ciebie czeka! Wejdź na drzewo, jak Zacheusz, wejdź na drzewo pragnienia, by zyskać przebaczenie; zapewniam cię, że nie będziesz rozczarowany. Jezus jest miłosierny i niestrudzenie zawsze przebacza! Zapamiętaj to sobie dobrze, taki jest Jezus».

Dziś, w poniedziałek 4 listopada rano, Papież, odprawiając przy ołtarzu katedry św. Piotra Mszę św. za kardynałów, arcybiskupów i biskupów zmarłych w ciągu roku, przypomniał ich życie oddane  służbie Bogu i braciom. I właśnie ze względu na to oddanie są oni teraz «w rękach Boga».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI