Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Na czym opiera się nasza nadzieja

· Orędzie Papieża na 50. Światowy Dzień Modlitw o Powołania ·

„Powołania znakiem nadziei opartej na wierze” – to temat orędzia Benedykta XVI na 50. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będzie obchodzony 21 kwietnia 2013 r., w czwartą niedzielę  wielkanocną. Także dziś – pisze Papież – „Jezus Zmartwychwstały przechodzi drogami naszego życia i nadal kieruje do nas swoje słowo. Wzywa nas do realizacji naszego życia z Nim, bo tylko On jest zdolny do zaspokojenia naszego pragnienia nadziei”.

Papież przypomina, że miłość Boża, która objawiła się w pełni w Chrystusie, „jest wyzwaniem dla naszego istnienia, domaga się odpowiedzi na temat tego, co chcemy uczynić z naszym życiem i co jesteśmy w stanie ofiarować, aby to życie zrealizować w pełni”. „Przemierza czasem drogi trudne do przewidzenia, lecz zawsze dociera do tych, którzy pozwalają się znaleźć”. „Czym byłoby wasze życie bez tej miłości?” – zapytuje Benedykt XVI, zwracając się w szczególności do ludzi młodych. I przypomina im, że aby przyjąć zaproszenie Jezusa, „trzeba zrezygnować z decydowania samemu o własnej drodze”. Bowiem pójść za Nim „oznacza zanurzyć swoją wolę w Jego woli, dać Mu naprawdę pierwszeństwo, postawić Go na pierwszym miejscu przed wszystkim, co składa się na nasze życie: przed rodziną, pracą, osobistymi zainteresowaniami, przed samym sobą. Oznacza powierzyć Jemu swoje życie, trwać w zażyłej bliskości z Nim, poprzez Niego wchodzić w komunię z Ojcem w Duchu Świętym, a w konsekwencji – w komunię z braćmi i siostrami”. Ta wspólnota życia z Jezusem jest właśnie „uprzywilejowanym 'miejscem', w którym można doświadczyć nadziei i w którym życie staje się wolne i pełne”. Powołania do kapłaństwa i życia zakonnego rodzą się zatem „z doświadczenia osobistego spotkania z Chrystusem, ze szczerego i ufnego dialogu z Nim, aby pełnić Jego wolę”. Według Papieża, konieczne jest zatem „wzrastanie w doświadczeniu wiary, rozumianej jako głęboka relacja z Jezusem, jako wewnętrzne wsłuchiwanie się w Jego głos, który w nas rozbrzmiewa”. Jest to duchowa droga, której musi towarzyszyć modlitwa i która winna być przeżywana w ramach wspólnoty chrześcijańskiej. „Ufam, że młodzi ludzie – kończy Papież – pośród wielu powierzchownych i krótkotrwałych propozycji potrafią rozwijać pragnienie prawdziwych wartości, wzniosłych celów, radykalnych wyborów, służby bliźnim, na wzór Jezusa. Drodzy młodzi, nie bójcie się pójść za Nim i podążać wymagającymi i śmiałymi drogami miłości i wielkodusznego zaangażowania!”

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI