Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Msza św. to nie przedstawienie

· ​Nowy cykl rozważań podczas audiencji generalnej poświęcony Eucharystii ·

„Sercem” Kościoła jest Eucharystia, ale wydaje się, że wielu chrześcijan nie pojmuje w pełni jej znaczenia. Dlatego Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 8 listopada na placu św. Piotra rozpoczął nowy cykl katechez, za pośrednictwem których pragnie pomóc w „dobrym zrozumieniu wartości i znaczenia Mszy św.” i „odkryciu, w jaki sposób poprzez tę tajemnicę wiary jaśnieje miłość Boga”. Nauczanie to, powiedział Papież, nawiązuje do wskazań Soboru Watykańskiego II – zgodnie z którym „formacja liturgiczna wiernych” jest „niezbędna dla prawdziwej odnowy” - i stanowi odpowiedź na niedociągnięcia, które niestety spotyka się w zachowaniach wiernych. „Wielokrotnie – podkreślił Franciszek – idziemy tam, patrzymy na rzeczy, rozmawiamy, podczas gdy kapłan sprawuje Eucharystię...”.

Z wyraźną troską Papież krytycznie wyraził się na temat powierzchowności, z jaką często osoby uczestniczą we Mszy św.: „Gdyby dziś przyszedł tutaj prezydent Republiki lub jakaś ważna światowa osobistość, z pewnością wszyscy chcielibyśmy znaleźć się blisko nich, przywitać się z nimi. Pomyśl: kiedy idziesz na Mszę św., tam jest Pan! A ty jesteś rozproszony”. W związku z tym podkreślił, że niedobrym zwyczajem – rozpowszechnionym nawet „wśród księży, a czasem biskupów” - jest używanie podczas liturgii telefonów komórkowych: „Kapłan mówi: 'W górę serca'. Nie mówi: 'W górę wasze telefony, żeby zrobić zdjęcia'”. I dodał: „Msza św. to nie przedstawienie: idziemy spotkać mękę i zmartwychwstanie Pana”. Najbliższe katechezy odpowiedzą zatem na proste pytania dotyczące Mszy św., jej układu i znaków. Poczynając od znaku krzyża: „Widzieliście, jak dzieci robią znak krzyża?”, zapytał obecnych, stwierdzając z przykrością, że często zauważa się ruchy chaotyczne i nieporządne. Trzeba natomiast, zalecił, „uczyć dzieci robić dobrze znak krzyża”, będący symbolem odkupienia człowieka. Specjalna katecheza pomoże odkryć „piękno kryjące się w celebrowaniu Eucharystii”, które „po tym, jak się je odkryje, daje pełny sens życiu każdego”.

Audiencja generalna po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI