Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Motor świata

· Papież Franciszek ukazuje rodzinę jako miejsce, gdzie człowiek uczy się kochać i bronić życia ·

Z uwagą i miłością trzeba być blisko małżonków w trudnej sytuacji lub przeżywających kryzys

Wspólnota życia oparta na małżeństwie; miejsce,  w którym «człowiek uczy się miłości» i w którym otacza się opieką dzieci i osoby starsze, «dwa bieguny życia»; realny i konkretny «motor świata i historii». Taką «ikonę» rodziny przedstawił Papież Franciszek podczas audiencji udzielonej dziś, w piątek 25 października rano uczestnikom zgromadzenia plenarnego papieskiej Rady ds. Rodziny.

I mając przed oczami ten właśnie obraz, Papież raz jeszcze zalecił zbliżanie się «z uwagą i miłością do rodzin w trudnych sytuacjach, te, które są zmuszone opuszczać swoje ojczyzny, podzielone, nie mające domu bądź pracy lub też cierpiące z wielu powodów; do małżonków przeżywających kryzys i do tych, którzy już są w separacji. Chcemy być blisko wszystkich».

Niewątpliwie horyzont, który Ojciec Święty otworzył w spojrzeniu na rodzinę, jest bardzo szeroki. W nim, podkreślił, można odkryć wszystkie wymiary dotyczące osoby ludzkiej, od imienia, które otrzymujemy, po godność osobową i godność należną każdej pojedynczej osobie, a szczególnie «chorej, słabej, zepchniętej na margines». Motywy te wystarczają, by usprawiedliwić żądanie, by została ona uznana właśnie za «wspólnotę-rodzinę», zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których zdaje się dominować «ochrona praw indywidualnych».

Do horyzontu tego należy wierność małżeńska, która pozwala przezwyciężać «różne punkty widzenia, zazdrości», a nawet kłótnie; a przede wszystkim należy do niego  niezwykła więź między dziećmi i osobami starszymi, dwoma biegunami życia, «najsłabszymi, często zapominanymi».

Tak jak ważne jest «'marnować czas' z dziećmi, bawić się z dziećmi», powiedział Ojciec Święty, równie ważne jest, by nie zapominać o osobach starszych:  «społeczeństwo, które opuszcza dzieci – dodał Papież – i które spycha na margines osoby starsze, podcina swoje korzenie i zaciemnia swoją przyszłość», ponieważ  «młodzi będą kontynuowali budowę tego społeczeństwa swoimi siłami».

Na koniec Ojciec Święty mówił o przykładzie dawanym przez rodziny chrześcijańskie, które «rozpoznaje się  - powiedział - po wierności, cierpliwości, otwarciu na życie, szacunku dla osób starszych». Sekretem tego wszystkiego jest «obecność Jezusa w rodzinie». I ta właśnie obecność musi sprawiać, by wszystkim przedstawiane było «z szacunkiem i odwagą piękno małżeństwa i rodziny, oświecone przez Ewangelię». «Dobra nowina» rodziny jest i pozostaje

«bardzo ważną częścią ewangelizacji».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI