Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Mosty, nie mury

· Podczas spotkania na «Anioł Pański» Papież przypomina zburzenie muru dzielącego Wschód i Zachód w Berlinie, a seminarzystom zaleca braterstwo, modlitwę i misję ·

O «mosty, nie mury» prosił Papież Franciszek podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» w niedzielę 9 listopada – w dwudziestą piątą rocznicę upadku muru berlińskiego – zachęcając wiernych zebranych na placu św. Piotra do modlitwy, aby «coraz bardziej szerzyła się kultura spotkania», potrafiąca usuwać bariery, które jeszcze dziś dzielą świat.

Obchody rocznicy upadku tego, co «było symbolem ideologicznego podziału Europy i całego świata» dały Papieżowi okazję do przypomnienia «długotrwałego i trudnego zaangażowania wielu osób, które walczyły o to, modliły się i cierpiały, niektóre aż po ofiarę życia». Wśród nich Franciszek zechciał wymienić postać Jana Pawła II, podkreślając jego «pierwszoplanową rolę» w wydarzeniach, które doprowadziły do upadku muru. «Niech nigdy więcej nie zdarzy się, by niewinne osoby były prześladowane, a nawet zabijane z powodu swoich przekonań albo religii», powiedział z nadzieją, potwierdzając, że «tam gdzie jest mur, jest zamknięte serce».

Również wcześniej, mówiąc o święcie poświęcenia bazyliki laterańskiej, katedry Rzymu, Papież podkreślił potrzebę «przezwyciężenia granic wrogości i obojętności» poprzez budowę «mostów zrozumienia i dialogu, by czynić z całego świata rodzinę ludów pojednanych ze sobą, braterskich i solidarnych».

Braterstwu poświęcił Franciszek jedną z głównych myśli wyrażonych w przesłaniu do seminarzystów francuskich, którzy uczestniczą w tych dniach w pielgrzymce do Lourdes, zalecając im, by podstawą ich itinerarium formacyjnego była również modlitwa i misja.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI