Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Mój sąsiad, ten ateista

· Papież i kwestia Boga w dzisiejszym świecie ·

Uderza fakt, że zasadnicza treść książki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo w pewnych mediach została zepchnięta na dalszy plan przez pytanie, czy w grocie betlejemskiej był wół i osioł, czy też nie. Odwróciło to uwagę od istoty dzieła, które jak podkreślił sam Papież nie jest wypowiedzią magisterium papieskiego, lecz wyrazem jego osobistego i teologicznego poszukiwania oblicza Pana.

Być może, pomijając aspekt anegdotyczny, medialne nieporozumienie jest znakiem laicyzacji i duchowego pustynnienia, które według Benedykta XVI stanowią główny problem, z jakim Kościół musi się zmierzyć w naszych czasach.  Jednym  z najboleśniejszych tego symptomów jest milczące i transwersalne spychanie Boga na margines w życiu indywidualnym i publicznym.

Ten pogląd wyraża także hiszpański arcybiskup i teolog Fernando Sebastián w swojej ostatniej książce La fe que nos salva , kiedy zapewnia, że  «najważniejszym problemem dzisiejszego Kościoła jest pomaganie ludziom w wierzeniu». Jego zdaniem bowiem  «wczoraj ateizm istniał w umysłach paru filozofów. Dziś ateizm mamy w domu, wśród kuzynów, wnuków i sąsiadów. Ateizm dotyczy nas wszystkich, a życie tak jakby Bóg nie istniał, stało się swoistym ateizmem przez zaniedbanie». Tym, co robi Benedykt XVI, jest zaradzanie tej sytuacji i stawianie na nowo Boga w centrum.

Według Papieża to zaangażowanie jest konieczne również w Kościele, ponieważ „wyzwanie, jakim jest mentalność zamknięta na  transcendencję – powiedział 25 listopada 2011 r. - zobowiązuje także  samych chrześcijan do powrotu w sposób bardziej zdecydowany do kwestii centralnego miejsca  Boga (…) Dlatego nie mniej pilną rzeczą jest stawianie na nowo pytania o Boga również w środowisku kościelnym».

Temu zobowiązaniu do powrotu do Boga Benedykt XVI poświęca od ponad miesiąca swoje katechezy środowe. Jak w przeszłości w wykładach z teologii, które profesor Joseph Ratzinger prowadził  dla studentów uniwersytetu w Tybindze – zebranych ponad czterdzieści lat temu w książce Einführung in das Christentum ( Wprowadzenie w chrześcijaństwo )  - tak też w obecnym cyklu katechez Papież wyjaśnił, że „Wiara nie jest zwykłą intelektualną zgodą człowieka na szczególne prawdy Boga; jest aktem, poprzez który w wolny sposób zawierzam Bogu, który jest Ojcem i kocha mnie; jest przylgnięciem do 'Ty', które mi daje nadzieję i ufność. Oczywiście to przylgnięcie do Boga nie jest pozbawione treści: dzięki niej jesteśmy świadomi, że Bóg ukazał się nam w Chrystusie, ukazał swoje oblicze i w rzeczywisty sposób zbliżył się do każdego z nas” (24 października 2012 r.).

Taka jest zasadnicza propozycja Roku Wiary, który Papież ogłosił, by ożywić w Kościele radość płynącą z wiary poprzez odzyskanie prymatu Boga, ponieważ „Jeśli Bóg traci centralne miejsce, człowiek traci swoje właściwe miejsce, nie nie odnajduje się w stworzeniu, w relacjach z innymi”  (Katecheza z 14 listopada 2012 r.). Bez Boga wszystko obraca się przeciwko samemu człowiekowi.

Ze swej strony człowiek, którego Benedykt XVI nazywa „żebrzącym o Boga”, „nosi w sobie tajemnicze pragnienie Boga” (Katecheza z  7 listopada 2012 r.), które nie może pozostać bezużyteczną pasją, lecz musi się przeobrazić  w głęboką aspirację, ukształtowaną przez autentyczną radość i przez pragnienie pełni.

Z pewnością odpowiedź człowieka jest zasadniczo odpowiedzią Bogu, lecz również i właśnie dlatego – i w sposób nierozdzielny  - innym ludziom poprzez ewangelizację, która  jest głoszeniem Boga: „mówienie o Bogu to przekazywanie, z mocą i prostotą, słowem i życiem, tego co istotne: Bóg Jezusa Chrystusa, ów Bóg, który okazał nam miłość tak wielką, że wcielił się, umarł i zmartwychwstał dla nas, ów Bóg, który prosi, by Go naśladować i pozwolić, by Jego ogromna miłość nas przemieniła i odnowiła nasze życie i relacje; ów Bóg, który dał nam Kościół, byśmy szli razem i za pośrednictwem Słowa i Sakramentów odnawiali całe Państwo Ludzi, ażeby mogło stać się Państwem Bożym” (Katecheza z 28 listopada 2012 r.).

Katechezy Benedykta XVI mówią o tym, co istotne, by prowadzić do Boga ludzi naszych czasów.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI