Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Młodzi ludzie potrzebują prawdy

· Benedykt XVI do nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, składających listy uwierzytelniające ·

Wyraża nadzieję, że Kościół będzie mógł dalej zajmować się edukacją nowych pokoleń

Papieża wciąż jeszcze tak bardzo niepokoi kryzys wychowawczy, że uważa go za jedno z głównych wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć w naszych czasach. Dziś, 13 grudnia rano, przyjmując sześciu nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, nie rezydujących w Rzymie, z okazji złożenia przez nich listów uwierzytelniających, zwrócił się do rządzących z gorącym apelem, by z większym zaangażowaniem «przyczyniali się do rozwoju naszej ludzkości, sprzyjając wychowaniu młodych pokoleń» . Dyplomaci, którzy zgromadzili się w Sali Klementyńskiej, byli przedstawicielami Republiki Gwinei, Saint Vincent i Grenadyny, Nigru, Zambii, Tajlandii i Sri Lanki.

Benedykt XVI podkreślił to, co w dzisiejszym społeczeństwie sprzeciwia się krzewieniu właściwego wychowania młodych pokoleń – niedrugorzędne znaczenie ma m.in. błędna idea, że człowiek jest sumą elementów, które można rozłączać i manipulować nimi według upodobania – a następnie przypomniał o odpowiedzialności szkoły i uniwersytetu. Są to podstawowe instytucje, które jednakże zdają się obecnie niezdolne do tworzenia twórczych projektów, zawierających transcendentne zasady, niezbędne, by zdobyć do głębi wnętrze młodych ludzi w momencie, gdy niepokój o przyszłość wystawia ich na pokusę przyjmowania szkodliwych postaw, takich jak wybieranie tego, co wymaga jak najmniejszego wysiłku, minimum wystarczającego do natychmiastowego sukcesu, bez troski o wykształcenie, przygotowanie i konieczne doświadczenie.

Tym, czego dzisiaj najbardziej potrzeba, wyjaśnił Papież, jest potwierdzenie tego, co napisał Leon XIII w Rerum novarum : «Prawdziwa godność człowieka i wyższość zasadza się na obyczajach, mianowicie na cnocie, że cnota jest wspólnym mieniem śmiertelnych, które posiąść mogą zarówno wielcy, jak mali, zarówno bogaci, jak ubodzy». Młodzi ludzie, dodał Benedykt XVI, potrzebują prawdy. Dziś natomiast panuje tendencja do życia bez prawdy, a promowanie jej zdaje się bezużytecznym trudem. Misją Kościoła jest właśnie obrona i szerzenie prawdy. Dlatego Papież skierował do rządzących prośbę, by «dalej pozwalali Kościołowi zajmować się swobodnie» edukacją młodzieży dla wspólnego dobra.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI