Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Modlitwa wyzwala

· Podczas audiencji generalnej Papież wzywa, by praca wspierała rodziny i pomagała im w otwieraniu się na życie ·

Apel do katolików niemieckich o nowy zryw misyjny w duchu posłuszeństwa i ufności

Modlitwa pomaga przezwyciężyć każdą formę niewolnictwa, uwolnić się od sprzeczności, pozwala żyć autentyczną wolnością dzieci Bożych. Jednym słowem «modlitwa wyzwala». Dziś rano, w środę 16 maja, Benedykt XVI przestawił wiernym rozważanie, oparte na Listach św. Pawła, na temat  modlitwy, która jako «codzienny oddech naszej duszy», daje moc, by zmierzyć się z «naszą słabością i przeobrazić nas z ludzi przywiązanych do rzeczywistości materialnej w ludzi duchowych».

Refleksja ta jest potrzebna, ponieważ stwierdza się, że często dzisiejszy człowiek, jak mówił św. Paweł w swojej epoce, nie potrafi stosownie  się modlić. «Chcemy się modlić – powiedział Papież – ale Bóg jest daleki, brakuje nam słów, języka, a nawet myśli, żeby rozmawiać z Bogiem. Możemy tylko się otworzyć i oddać Bogu do dyspozycji nasz czas, czekać, że On nam pomoże nawiązać prawdziwy dialog». I tu działa Duch Święty, który -  jak wyjaśnił Papież – rozumie ludzką słabość i staje się niejako jej wyrazicielem, byśmy my sami oraz Bóg zrozumieli, co chcemy powiedzieć.

Oczywiście, wyjaśnił również Benedykt XVI, modlitwa nie uwalnia nas od cierpień, ale pomaga nam przeżywać je w zjednoczeniu z cierpieniami Chrystusa. Pozwala tym samym przezwyciężyć wszelką niewolę, jak na przykład niewolę zła, i żyć «autentyczną wolnością dzieci Bożych». Jednakże, podkreślił Papież powołując się na nauczanie Apostoła, zostajemy wyzwoleni  nie przez naszą wolę i nie przez  prawo, ale przez Ducha Świętego. Wolność, którą zdobywamy, wyjaśnił, nie ma nic wspólnego z «libertynizmem ani z możliwością wyboru zła», ponieważ «jest owocem Ducha, który jest miłością». I to jest właśnie «prawdziwa wolność».

Zwracając się następnie do grup wiernych, Benedykt XVI przywitał i skierował parę słów do Caritas Internationalis. Następnie skierował apel o to, by praca wspierała rodziny i  pomagała im w otwieraniu  się na życie.

Tymczasem po południu rozpoczął się w Mannheim 98. Katholikentag, tradycyjne spotkanie katolików niemieckich, do których Papież wystosował przesłanie, by ich zachęcić do «nowego zrywu», w duchu «posłuszeństwa Bogu i ufności». «Udział wszystkich ochrzczonych w nowej ewangelizacji – przypomina Papież w przesłaniu – jest niezbędny».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

6 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI