Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Modlitwa w intencji Haiti i solidarność z nim

· Przy okazji modlitwy Anioł Pański apel w sprawie wyspy zniszczonej przez huragan i zapowiedź ogłoszenia 19 listopada nazwisk siedemnastu mianowanych kardynałów ·

Purpuraci znakiem powszechności Kościoła i więzi między Stolicą Piotrową a wspólnotami katolickimi świata

Solidarność z ludnością Karaibów, która ucierpiała wskutek huraganu, oraz wspomnienie cierpień Syryjczyków, ofiar konfliktu – tymi intencjami Papież Franciszek zakończył w niedzielę 9 października Jubileusz Maryjny na placu św. Piotra. Po zakończeniu Mszy św., odprawionej dla rektorów, kapelanów i wiernych z sanktuariów całego świata, Papież odmówił Anioł Pański, zachęcając do modlitwy za ofiary i przesiedlonych z powodu huraganu Matthew, który zniszczył w szczególności Haiti, i zapowiedział, że 19 listopada odbędzie się konsystorz, na którym kreuje 17 nowych kardynałów, umieszczając na czołowym miejscu ich listy nazwisko Maria Zenariego, „który pozostaje nuncjuszem apostolskim – uściślił – w umiłowanej i udręczonej Syrii”.

Jubileusz Maryjny rozpoczął się po południu poprzedniego dnia czuwaniem w obecności ikony Salus Populi Romani, któremu przewodniczył Papież, również na placu św. Piotra. Rozważanie chwalebnych tajemnic Różańca poprzedziły trzy świadectwa. Wśród nich znaczące było właśnie doświadczenie maronickiego arcybiskupa Aleppo Josepha Tobjiego, który skierował apel do wspólnoty międzynarodowej. Franciszek ze swej strony zachęcał, aby modlić się do Dziewicy, aby nauczyć się „rozpoznawać znaki obecności Chrystusa pośród nas”.

Następnego dnia przed Bazyliką Watykańską została odprawiona Msza św., kończąca ten Jubileusz. Komentując zwłaszcza Ewangelię Łukasza o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, Franciszek wskazał, że podczas gdy dziewięciu nie dziękuje Jezusowi, „jeden tylko jest wyjątkiem: Samarytanin, cudzoziemiec – wyjaśnił – który żyje na marginesie narodu wybranego”. Odnosząc do naszych czasów tę refleksję, Papież zauważył: „Jak wielu obcokrajowców, także osób z innych religii daje nam przykład wartości, o których my niekiedy zapominamy lub które zaniedbujemy. Tymczasem ten, kto żyje obok nas, być może pogardzany i usuwany na margines, bo jest cudzoziemcem, może nas nauczyć, jak iść drogą zgodną z wolą Pana”. Zresztą, stwierdził, „także Matka Boża razem ze swoim małżonkiem Józefem doświadczyła oddalenia od swojej ziemi. Jej wiara zdołała jednak pokonać trudności”.

Na koniec, przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa, Franciszek zapowiedział bliski konsystorz, po którym kardynałów będzie ogółem 228 (121 elektorów i 107 nie będących elektorami) i w Kolegium reprezentowanych będzie 79 krajów z pięciu kontynentów. Kontynuowany jest zatem proces umiędzynarodowienia, zapoczątkowany zdecydowanie przez Piusa XII konsystorzem z 18 lutego 1946 r., dzięki coraz wyraźniejszemu akcentowaniu wymiaru powszechności.

Gdy przyjrzeć się przyszłemu składowi Kolegium Kardynalskiego według obszarów geograficznych, wybija się wzmocnienie większości elektorów nieeuropejskich; w istocie jest 54 kardynałów ze Starego Kontynentu, natomiast pozostałych 67 pochodzi: 34 z Ameryki, 15 z Afryki, 14 z Azji, 4 z Oceanii. W wyniku trzeciego konsystorza za pontyfikatu Franciszka (po tych z 22 lutego 2014 r. i z 14 lutego 2015 r.) będzie 44 kardynałów mających prawo głosowania, kreowanych przez Franciszka: 15 Amerykanów, 14 – Europejczyków (wśród nich 7 Włochów), 6 – Afrykanów, 6 – Azjatów i 3 z Oceanii. Do nich należy dodać 12 duchownych ponadosiemdziesięcioletnich, których Papież postanowił obdarzyć godnością kardynalską na znak uznania za ich służbę dla Kościoła. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI