Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Modlitwa Papieża podczas audiencji generalnej

· W intencji prześladowanych chrześcijan ·

 Papież zachęcał wiernych obecnych na audiencji generalnej do modlitwy za chrześcijan z Bliskiego Wschodu, „prześladowanych i zmuszonych do opuszczania swojej ziemi”. Powiedział to, gdy pozdrawiał grupy arabskojęzyczne na zakończenie spotkania w Auli Pawła VI. „Módlmy się za tych naszych braci i siostry”, nawoływał, przypominając, że „tylko wówczas, gdy otwieramy nasze serca Panu i braciom, pozwalamy Bogu, by napełnił nas obfitością swojej łaski”.

Wcześniej, kontynuując cykl katechez poświęconych Mszy św., Papież mówił o pierwszej części liturgii eucharystycznej, poprzez którą „Kościół nieustannie uobecnia ofiarę nowego przymierza, przypieczętowanego przez Jezusa na ołtarzu, jakim był krzyż”. „Pierwszym ołtarzem chrześcijańskim” w istocie był „ołtarz krzyża, i kiedy my – przypomniał Papież – zbliżamy się do ołtarza, aby sprawować Mszę św., nasza pamięć kieruje się ku ołtarzowi krzyża, na którym została złożona pierwsza ofiara”.

Podczas celebrowania, wyjaśnił Franciszek, kapłan, „który w Mszy św. uosabia Chrystusa, spełnia to, co sam Pan uczynił i polecił uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy: wziął chleb i kielich, odmówił dziękczynienie, i podał uczniom, mówiąc: 'Bierzcie, jedzcie... pijcie – to jest Ciało moje... to jest kielich Krwi mojej. To czyńcie na moją pamiątkę'”. Pierwsza część liturgii eucharystycznej to przygotowanie darów, co odpowiada „pierwszemu gestowi Jezusa: 'wziął chleb i kielich z winem'”. Odnośnie do tego Papież zachęcił do praktyki powierzania wiernym zadania przynoszenia ich kapłanowi, gdyż „oni symbolizują duchową ofiarę Kościoła, zebraną na Eucharystii”. Po przyjęciu darów celebrans składa je na ołtarzu, który stanowi „centrum Mszy św.”. W ten sposób „w owocu ziemi i pracy człowieka jest ofiarowywany wysiłek wiernych, aby stawać się, w posłuszeństwie Bożemu Słowu, ofiarą miłą Bogu Ojcu wszechmogącemu, dla dobra całego Jego Kościoła świętego”. Oczywiście, przyznał Papież, „nasza ofiara jest nikła, ale Chrystus potrzebuje tego niewiele. Pan wymaga od nas niewiele, a daje nam bardzo dużo. Domaga się od nas, w zwyczajnym życiu, dobrej woli; prosi nas o otwarte serce; wymaga od nas woli bycia lepszymi, abyśmy przyjęli Jego, który ofiarowuje nam samego siebie w Eucharystii”.

To wszystko jest wyrażone w modlitwie nad darami, w której „kapłan prosi Boga, aby przyjął dary, które składa Mu Kościół, prosząc o cudowną wymianę między naszym ubóstwem i Jego bogactwem”. Oby ta „duchowość daru z siebie – wyraził na koniec życzenie Franciszek – oświecała nasze dni, relacje z innymi, to, co robimy, cierpienia, jakie napotykamy, i pomagała nam budować miasto ziemskie w świetle Ewangelii”.

Audiencja generalna w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI