Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Modlitwa i solidarność z Indonezją

· Wyrazy bliskości Papieża dla ludności dotkniętej przez tsunami ·

„Bliskość mieszkańcom wyspy Sulawesi w Indonezji, którą dotknęło silne tsunami”, wyraził Papież po zakończeniu modlitwy Anioł Pański 30 września. Po odprawieniu rano Mszy św. dla Korpusu Żandarmerii Watykańskiej i jej rodzin nazajutrz po święcie patrona św. Michała Archanioła Papież poprowadził południową modlitwę maryjną i wspomniał „zmarłych – niestety licznych – rannych oraz osoby, które straciły dom i pracę” w tragedii w Indonezji. „Niech Pan ich pocieszy oraz wspiera wysiłki tych, którzy dokładają starań, aby przyjść im z pomocą”, powiedział przed odmówieniem w ich intencji wraz z wiernymi obecnymi na placu św. Piotra Zdrowaś Maryjo. Następnie Franciszek wspomniał o beatyfikacji we Francji marsylskiego księdza Jana Baptysty Fouque'a, „który pozostał wiceproboszczem przez całe życie” i rozwijał „liczne dzieła pomocy i społeczne na rzecz młodzieży, osób starszych, ubogich i chorych”. Krótko mówiąc, powiedział Papież, to „apostoł miłości”, przykładny w „dziele przyjmowania i dzielenia się z osobami najsłabszymi i będącymi w najbardziej niekorzystnej sytuacji”.

Wcześniej, komentując jak zazwyczaj niedzielną Ewangelię (Mk 9, 38-43. 45. 47-48), w której „uczniowie wykazują postawę zamknięcia w obliczu wydarzenia, które nie mieści się w ich schematach, w tym wypadku działania, wszak dobrego, osoby 'spoza' kręgu zwolenników”, Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus, przeciwnie, okazuje się „bardzo wolny, w pełni otwarty na wolność Ducha Bożego”. Aktualizując tę refleksję, Papież wyjaśnił, że w ten sposób „Jezus chce wychować swoich uczniów”, a „również nas, dzisiaj, do tej wewnętrznej wolności”. W istocie postawa uczniów z pierwszej godziny „jest bardzo ludzka, bardzo powszechna, i możemy to stwierdzić we wspólnotach chrześcijańskich wszystkich czasów, prawdopodobnie także u nas samych”.

Temat krytyki tendencji autoreferecyjnych, rozpowszechnionych w niektórych wspólnotach chrześcijańskich Papież poruszył również w audiencjach udzielonych w poniedziałek rano dwóm grupom księży – uczestnikom kongregacji generalnej rosminianów i księżom z francuskiej diecezji Créteil. Pierwszym powiedział, że droga świętości to prawdziwa reforma Kościoła, a drugim – że kapłani nie są konsekrowani do tego, „aby byli 'superbohaterami'”, lecz są „posłani, ze świadomością, że są ludźmi, którym odpuszczono grzechy”.

Przed południem Papież przyjął także uczestników seminarium na temat etyki w zakresie ochrony zdrowia, którzy przybyli z Ameryki Łacińskiej. Mówił im o konieczności opieki nad chorym i wspomniał o silnej tendencji do zalegalizowania eutanazji”, która jest dziś rozpowszechniona w świecie. Odnośnie do tego wyraził nadzieję na „pogodne i aktywne towarzyszenie ludzkie” „pacjentowi cierpiącemu na ciężką chorobę chroniczną lub choremu w fazie terminalnej”.

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański

Audiencja dla kapłanów z francuskiej diecezji Créteil

Do uczestników kongregacji generalnej rosminianów

Do uczestników seminarium na temat etyki i ochrony zdrowia

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI