Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Mocne serca, aby przezwyciężyć obojętność

· Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post ·

Aby pokonać „globalizację obojętności”, potrzebne jest „serce mocne i miłosierne, czujne i szczodre”, które „zna swoje ubóstwo i poświęca się dla drugiego”. Pisze o tym Franciszek w Orędziu na Wielki Post, opublikowanym dziś rano, we wtorek 27 stycznia, a poświęconym w tym roku tematowi, który stanowią słowa zaczerpnięte z Listu św. Jakuba (5, 8): „Umacniajcie serca wasze”.

Potępiając „postawę egoistyczną”, która powoduje zobojętnienie na cierpienia innych, a która „przybrała dziś rozmiary światowe”, Papież przypomina, że Kościół „ze swej natury jest misyjny, nie zasklepiony na samym sobie, ale posłany do wszystkich ludzi”. Stąd apel, aby przemieniać parafie i wspólnoty w „wyspy miłosierdzia pośród morza obojętności”, wystrzegając się pokusy chronienia się w „miłość uniwersalną, która angażuje daleko w świecie, zapominając o Łazarzu, który siedzi przed naszymi zamkniętymi drzwiami”.

Abyśmy dochowali wierności tej misji, Papież wzywa przede wszystkim, aby żyć w świętych obcowaniu, w którym – wyjaśnia – „nikt nie posiada tylko dla siebie, lecz to, co ma, jest dla wszystkich”. A „ponieważ jesteśmy złączeni w Bogu, możemy zrobić coś także dla tych, którzy są daleko, dla tych, do których o własnych tylko siłach nie moglibyśmy nigdy dotrzeć”. Franciszek napomina także, aby nie dać się wciągnąć w „spiralę przerażenia i bezsilności”, rozkręcaną przez rozpowszechnianie „wstrząsających wiadomości i obrazów, które nam opowiadają o ludzkim cierpieniu”, a zarazem pogłębiają w nas poczucie bezsilności. A oprócz modlitwy zaleca nieustanną drogę nawrócenia, bowiem – przypomina – „potrzeba brata przypomina mi o słabości mojego życia, mojej zależności od Boga i od braci”.

„Chciałbym was wszystkich prosić, abyśmy dla przezwyciężenia obojętności i naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego Postu jako drogę formacji serca” – pisze w zakończeniu Papież, ze świadomością, że „mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe”, ale raczej „serce mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, ale otwarte na Boga: serce „które pozwala przeniknąć się Duchowi i daje się prowadzić na drogi miłości, które wiodą do braci i sióstr.

Link do Orędzia Papieża na Wielki Post 2015 r.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI