Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Młodzi powołani do misji

· W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież przypomina, że Kościół ma służyć ostatnim ·

Wezwanie do modlitwy o to, aby „nowym pokoleniom nie zabrakło głoszenia wiary i powołania do współpracy w misji Kościoła”, skierował Papież do 20 tys. wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra na modlitwie Anioł Pański w niedzielę 21 października w południe.

W dniu, w którym Kościół obchodził Światowy Dzień Misyjny, Papież przypomniał jego temat: „Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię”, i podkreślił jego zbieżność z Synodem. „Gdy ich słuchamy i włączamy – skomentował – odkrywamy liczne świadectwa ludzi młodych, którzy w Jezusie znaleźli sens i radość życia”. I, dodał, „niejednokrotnie spotkali Go dzięki innym młodym ludziom, którzy już należeli do tej Jego kompanii braci i sióstr, jaką jest Kościół”. Na koniec Papież nie omieszkał wspomnieć o „licznych chrześcijanach, mężczyznach i kobietach, świeckich, konsekrowanych, kapłanach, biskupach, którzy poświęcali i poświęcają nadal swoje życie, z dala od ojczyzny głosząc Ewangelię. Im należy się nasza miłość, nasza wdzięczność i nasza modlitwa”, powiedział, zachęcając obecnych do odmówienia Zdrowaś Maryjo.

W dalszych pozdrowieniach na zakończenie modlitwy Anioł Pański Papież wspomniał także o beatyfikacji – która odbyła się poprzedniego dnia w Maladze, w Hiszpanii – jezuity Tyburcjusza Arnaiza Muñoza, założyciela wspólnoty misjonarek katechizacji wiejskiej, i o inicjatywie Caritas Internationalis pod hasłem Dzielmyz innymi podróż”. Pod kierunkiem „przewodniczącego, kard. Luisa Antonia Tagle, wraz z paroma biskupami i osobami pochodzącymi z różnych krajów świata – powiedział do nich – odbyliście krótką pielgrzymkę do Rzymu, aby dać wyraz pragnieniu wędrowania razem i w ten sposób uczenia się lepiej poznawać wzajemnie”. Stąd poparcie dla „inicjatywy 'wspólnej drogi', która jest rozwijana w wielu miastach i która może przemienić nasz stosunek do migrantów”.

Wcześniej, komentując liturgiczny fragment Ewangelii Marka (10, 35-45), w którym bracia Jakub i Jan proszą o uprzywilejowane miejsce przy Jezusie, Papież wskazał, że w Kościele „droga służby jest najskuteczniejszym antidotum na chorobę zabiegania o pierwsze miejsca”. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI